ÇALIŞANLARINIZIN İHTİYAÇ

DUYDUĞU LİDER OLUN


DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK KULLANILAN LİDERLİK MODELİ

Çoğu kurum sonuçları ve verimliliği gerçekten artıran eğitimler bulmakta zorlanırlar. Çok Boyutlu Liderlik II – SLII® dünyanın en saygın kurumlarında çalışan 5 milyon yönetici tarafından kullanılarak, etkisi zaman içinde kanıtlanmış bir modeldir. Çalışanlarınıza doğru zamanda, doğru yönlendirme ve desteği sağlamak, onların gelişimlerini hızlandırır, daha üretken ve tutkuyla çalışmalarına yol açar.

Situational leadership training program based on 30 years of research | Ken Blanchard

ARAŞTIRMALARA DAYANIR

Çok Boyutlu Liderlik II – SLII® otuz yıllık araştırma, milyonlarca saatlik sınıf eğitimi ve öğrenim gelişimi alanında isim yapmış en başarılı kişilerin çalışmalarını esas alır.
Situational leadership model that improves productivity, reduces turnover and increases sales.

KANITLANMIŞ SONUÇLAR

Çok Boyutlu Liderlik II - SLII® yaptığınız yatırımın 10 katı geri dönüş sağlar, şirketten ayrılma oranını düşürür, satışları ve karı artırır.
Universal and International situational leadership training | Ken Blanchard

HER COĞRAFYADA ETKİLİDİR

Çok Boyutlu Liderlik II - SLII®, 35 ülkede uygulanmaktadır ve 15 dile çevrilmiştir. Üstelik her sektörde ve kurumun her kademesinde uygulanabilir.
Situational leadership theory and training backed by brain science

NÖRO BİLİM İLE DESTEKLENMİŞ

Çok Boyutlu Liderlik II - SLII®  her bireyin aklından geçenleri ve içten içe isteyip aradıklarını sağlar: netlik, özerklik, bağ kurma, çalışanların kendilerini güvende hissettikleri bir iş ortamı, yaratıcı olma özgürlüğü, problemleri çözebilmek, iş birliği.
 

YÖNETİCİLERİNİZİN ÇOK BOYUTLU LİDER OLMALARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM.

LİDERLİKTE TEK STİL Herkese Uyar Diye Bir Şey Yoktur

Herhangi iki kişinin özgüven ve yeterliliği aynı değildir. Dolayısıyla ihtiyaçları olan yönlendirme ve destek de farklı olacaktır. Ancak ne yazık ki; çoğu yönetici hemen her durumda, herkes için yalnızca tek bir stil kullanmaktadır.

54%

Liderlerin %54'ü durumun gereksinimlerine bakmadan yalnızca bir stil kullanmaktadır. *

50%

Liderler, karşılaştıkları durumların en az %50'sinde yanlış liderlik stilini kullanmaktadır.

EN İYİ LİDERLER ÇOK BOYUTLU LİDERLERDİR

Çok Boyutlu Liderler, çalışanlarına doğru zamanda doğru yönlendirme ve desteği sağlar. Doğru miktarda rehberlik ve özerklik sunarak çalışanlarının başarılı olmasına yardım ederler. Nasıl yeterlilik kazandıracaklarını ve özgüven aşılayacaklarını bilirler. Böylece takım üyeleri kurum için hedeflenen sonuçları daha hızlı elde ederler.

 
Managers using a situational leadership style help accelerate the development of their teams

GELİŞİMİ HIZLANDIRIN

Çalışanlara uygun miktarda yönlendirme ve destek sağlandığında, gelişimleri ve ilerlemeleri hızlanır, kuruma daha hızlı değer katabilirler.

The situational leadership model instills a common language within an organization

ORTAK BİR DİL OLUŞTURUN

Bir kurumdaki herkes aynı dili konuştuğunda, bunaltan ve saatler alan konuşmalardan kaçınabilirsiniz. Ortak bir dil; etkinliği artırır, iletişim problemlerini en aza indirir ve yüksek performansın hakim olduğu bir kültürün gelişmesini sağlar.

Leaders who use a situational leadership style raise morale, make others feel valued and increase retention

KURUMDA KALMA ORANINI ARTIRIN

Çalışanlarının ihtiyaçları ile uyumlu liderlik stili kullanan liderler, çalışanlarına kendilerine değer verildiği hissettirir. Böylece moral, çalışan bağlılığı ve kurumda kalma oranı artar.

Applying situational leadership theory creates proactive problem solvers

YARATICI VE PROAKTİF BİR BİÇİMDE PROBLEM ÇÖZERLER

Çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissettiklerinde daha iyi performans gösterirler; risk almaya ve problemlere çözüm bulmaya daha istekli olurlar.

ZAMANLA KANITLANMIŞ  LİDERLİK MODELİ

Çok Boyutlu Liderlik II –SLII®; yöneticinize bir çerçeve sunarak her çalışanın ihtiyaçlarını teşhis etmesine ve bu ihtiyaçlara uygun liderlik stilini kullanmasına yardım eder. Yöneticiler, Şevkli Deneyimsiz’den (G1), Kendine Yeterli, Başarılı (G4) gelişim düzeyine kadar ilerleyen dört gelişim aşamasını öğrenirler. Takım üyelerinin gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak yönlendirici ve destekleyici davranışlarını nasıl kullanacaklarını; Yönlendirici (S1) Liderlik Stili’nden başlayarak Delege Edici (S4) Liderlik Stili’ne kadar tüm stillerinde bu davranışları nasıl sergileyeceklerini görürler.

The Situational Leadership II situational leadership model | Ken Blanchard
 

SLII DENEYİMİ EĞİTİMİNİ VERMEK

Blanchard'ın en güncel araştırmalarını modern öğrenme tasarımı teorisi ile birleştirerek yarattığı SLII Deneyimi programı ödül kazanan bir tasarımdır. Amacımız, yöneticilerin Çok Boyutlu Liderlik II stillerini ve becerilerini kolaylıkla ve bütünüyle öğrenmeleri, uygulamaları ve uzmanlaşmalarıdır.

The situational leadership training experience includes video demonstrations
Ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini gösteren, ikna edici videolar
The situational leadership training experience includes real-world practice activities
Gelişim üzerine yapılan görüşmelerde ve günlük etkileşimlerde kılavuz niteliğindeki E-araçlar ve Konuşma Girişleri
Get a diagnosis app based on situational leadership theory to plan conversations
Katılımcıların öğrendiklerini içselleştirmeleri için gerçek yaşamdan öğrenme uygulama aktiviteleri
Learn to master situational leadership style skills | Ken Blanchard
SLII Uygunluk testi, yöneticilerin çok boyutlu lider olma yolculuğunda çalışırken geribildirim alabilmelerini sağlar.
Situational leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Yöneticilerin etkin görüşmeler için pratik ve plan yapmalarına yardım eden SLII APP
Managers learn the situational leadership model with feedback to help progress faster
Diğer takım üyeleri ile paylaşılabilen “SLII'nun Gücü Videosu” gibi birçok SLII kaynağı
Situational leadership training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
Yöneticilerin Çok Boyutlu Liderlik becerilerinde uzmanlaşmasını sağlayan SLII Pekiştirme
Tips and suggestions based on the situational leadership model
Kurumunuzdaki SLII bayraktarlarının kullanabileceği yararlı fikirler ve öneriler içerek En İyi Uygulamalar Rehberi
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Yöneticilerinizin, başkalarının takip etmek isteyeceği güçlü liderler olmasını nasıl sağlayacağınızı öğrenmek için hemen bugün bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 
*Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.