2009 KURUMSAL MESELELER ANKETİ

2008'de, kurumlar ekonomik yavaşlamanın ilk işaretlerini hissetmeye başladılar ve 2009 için öngörüleri de en azından ikinci ve üçüncü çeyreğe kadar aynı yavaşlamanın devam etmesi şeklinde. İşsizlik 2001'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ve 2009'un ilk yarısında da kötüleşmeye devam edeceği düşünülüyor. Enerji maliyetlerindeki artışı müşterilerine yansıtan kurumlara bağlı olarak da, enflasyon tahminleri yukarıya doğru. Avrupa ve Asya için öngörüler de bir yavaşlamayı işaret ediyor.

Anketimizin katılımcıları ekonomik zorlukları, rekabet baskılarını, büyüme ve genişlemeyi anahtar kurumsal zorluklar olarak görüyorlar. Yönetim düzeyinde zorluklar daha çok çalışan gelişimine odaklanmış durumda—gönülden bağlı bir işgücü yaratma, değişimi yönetme ve potansiyel liderler geliştirme. Çalışan gelişimi düzeyindeki en önemli üç mesele ise, performans yönetimi, ilk ve orta kademe yönetim becerileri ve kişilerarası iletişim becerileri oldu.

 
Araştırmaya erişmek için tıklayınız.