V&S Group (İsveç)
Finansal Hizmetler

ZORLUK

V&S Group (isveç), bir anket  yaptı ve bu anket sonucu ortaya çıkan liderlik becerileri alanındaki eksikliklerini gidermek istedi.

ÇÖZÜM

V&S Grubun personel politikaları bildirisinde şirket liderlerinin “Çok Boyutlu liderler” olması gerektiği yazıyor. Bu ifade The Ken Blanchard Companies’in Çok Boyutlu Liderlik II (SLII) Modeli ile alakalı mı değil mi tartışılabilir. Yine de  V&S Grup İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Gunilla Winlund,  Ken Blanchard’ı Kopenhag’da dinlediği zaman ikisi arasında hemen bağ kurmuş.

“SLII ilkelerinden kaç tanesinin çalışanlara yapılan anketin ortaya çıkardığı eksikliklerle bağlantılı olduğunu anladım.” diyor. “Böylece The Ken Blanchard Companies’den  İsveç’teki yönetim kadrosu için bir eğitim teklifi oluşturmasını istedim. “Teklifin kültürlerarası unsurları içermesi ve  sahip olduğumuz vizyon, misyon ve hedef odağımıza destek olması gerekiyordu.”

3+2+2 günlük altı ila sekiz aylık süreci içeren bir eğitim programı hazırlandı ve yönetim takımı üzerinde denendi. Winlund, “Bizler kobaydık. Harika olduğunu düşündük ve şimdiye kadar farklı ülkelerden 280 yöneticiye eğitim verdik. Eğitim sürecimiz tüm şirkette devam ediyor, yeni yöneticilere kuruma katıldıkları anda eğitim veriyoruz.” diyor.

“Kültürlerarası yaklaşım oldukça ilginç. Bize nasıl davrandığımıza  ve tepki verdiğimize ilişkin yararlı bazı fikirler verdi. Eğitim her ülkede o ülkenin dilinde verildi. Yalnızca  İngiltere, Almanya ve Estonyadan yöneticilerin yer aldığı bir grupta İngilizce verildi.  Bazı ülkelerde kullanılması belki daha kolay olabilir ama ben Çok Boyutlu Liderlik II’nin dünyanın her yerinde kullanılabileceğine inanıyorum.”

SONUÇLAR

“V&S yöneticileri SLII’ya bayıldı. SLII anlayışını tüm kalpleriyle benimsediler ve tüm grup SLII dilini konuşmaya başladı. SLII’yu Koçluk etki planı ve 360 derece değerlendirme ile birleştirerek  çarpıcı sonuçlar elde etmeyi umuyoruz.  SLII’yu kişinin herhangi bir görevdeki ihtiyaçlarını tespit etmek ve herhangi bir durumda neyin yanlış gittiğini değerlendirmek  ve yeterlilikleri iyileştirmek için kullanılabileceğimizi gördük. İnanıyorum ki bu süreç; hedeflerimizi gerçekleştirmemizi  sağlayacak ve dünya standartlarında kȃr eden alkollü içecek firması olarak yerimizi koruyacak.”