Bir Banka (ABD)
Finansal Hizmetler

Bu kurum, ABD'nin güneydoğusunda 16 farklı coğrafi bölgede, ayrı yönetim kurulları ve yönetim takımları ile yerel yönetilen bir bankadır. 200'ü aşkın şubesinin çoğunluğu, müşterilerine kolaylık sağlaması açısından günde 12 saat açıktır. Yaklaşık 5200 çalışanı, 10,5 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ile ABD'nin 112. bankasıdır.

 

ZORLUK

Türkiye'nin ilk 10 özel bankasından biri büyüklüğündeki bu banka, J. D. Power and Associates adlı kuruluş tarafından " Perakende Bankacılık'ta En Yüksek Müşteri Memnuniyetini Sağlayan Banka" ünvanını taşımaktan gurur duymaktadır. Ayrıca banka, son krizde zor duruma düşen, Sorunlu Alacaklara İlişkin Devlet Desteği Alma Programı'na dahil olan finans kuruluşları arasında da değildi Kurum üst yönetimi geleceğe baktığında bir problem gördü. Bu problem, liderlik takımlarının genelde aynı yaşlardaki profesyonellerden oluşmasıydı.

Yakın gelecekte yöneticilerin çoğu emeklilik yaşantılarına adım atacaklardı. Uzun dönemli büyümeye ve kurum içi kaynaklara yönelik bir yaklaşım için kurumun liderlik deposunu takviye etmesi gerekiyordu. Ayrıca, her ne kadar sektör standartlarına göre kötü durumda olmasa da kurum, yüksek çalışan devir hızını düşürme peşindeydi.

 

ÇÖZÜM

Bir süredir The Ken Blanchard Companies'in hizmet vermekte olduğu kurum, Çok Boyutlu Liderlik II programını yürütmekteydi ve iki kurumun örtüşen değerlerinden de memnundu. Halen içeride işleyen bir sürecin yaygınlaştırılarak kullanılmasına devam etmek, artan sayıdaki mevcut ve potansiyel liderin aynı kavramlarla geliştirilmesi için akıllıca bir hamleydi. Başarılı bir yayılım için şu modeli kullandılar: TANIMLA: İşin ve uygulamanın tanımlanması.

  • BELİRLE: Değerlerin, özerkliğin, süreçlerin ve maliyetlerin belirlenmesi.
  • TEŞHİS ET: Moral, iş, çalışanlar ve çalışan devir hızına ilişkin problemlerin teşhis edilmesi.
  • KARAR VER: Yeterlilikler ve bağlılık düzeylerine karar verilmesi.
  • UYGULA: Eğitimin gerçekleştirilmesi.
  • ÖLÇ: Dilin benimsenmesinin ve pekiştirmenin ölçümü.

Çok Boyutlu Liderlik II Programı'nın 750 lidere sunumu 8 aylık bir süre içinde gerçekleşecekti. Öğrenme süreci, kurum içi web sitesine konan "öğlen yemeğinde öğren" tazeleme-takip çalışma ve kaynakları ile pekiştirildi ve süreklilik kazandırıldı. Ayrıca müşteri ile doğrudan etkileşim içinde olan çalışanların yetkilendirildiklerini hissetmelerine, liderlerinden ihtiyaçlarını talep etmelerine ve kendi gelişimleri için sorumluluk almalarına yardımcı olacak Çok Boyutlu Kişisel Liderlik programının da kurum içinde yayılımını sağladı.

 

SONUÇLAR

Kurum, ortaya çıkan sonuçların, harcanan emek ve kaynaklara değdiği görüşündedir. Rakip kuruluşlarda kurum liderlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri düşüşte olmasına rağmen, bu kurumda yürütülen bir anket sonucu, çalışanların liderlerine ilişkin memnuniyet duygularında az da olsa bir artışı işaret etmektedir. Çalışanları kurumda tutma yüzdesinde görülen artış, ki bu %94 düzeyindedir, çalışanların kurumun çabasından mutlu olduğunu göstermektedir. Bir çalışanın kelimeleri ile, "Benim bir insan ve bir çalışan olarak gelişmemde kurumum bana destek sağladı. Benimle, kişisel ve profesyonel anlamda ilgilendi. Beni dinleyen bir liderim var.”