Dow Agro Sciences
Sanayi Üretimi

ZORLUK

Dow Agro Sciences  The Dow Chemical Company’nin yüzde yüz iştirakiyle kurulan bağlı şirketidir. Kurum 6700 çalışan ile Dünya çevresinde 96 üretim ve ARGE tesisine sahiptir. Odaklandığı noktalar: Zengin gıda sağlama hedefiyle Ürün Koruma Çözümleri, Bitkilendirme Yönetimi, Haşere Çözümleri, Biyolojik çözümlerdir. Kurum, zirai kimyasal ve biyolojik çözümleri dengeleyerek satışlarını arttırmayı hedeflemekteydi. Dolayısıyla 3 yıl içerisinde, 550 kişilik yeni pozisyonlar oluşturması ve bu pozisyonları geliştirmesi gerekmekteydi. Bu hedefleri biraz daha zorlayan bir başka unsur daha vardı. Yeni personelin bir yandan eğitilirken diğer yandan kendilerine olduğu kadar takımlara da liderlik etmesi gerekiyordu. Bununla birlikte, kurum pek çok önemli liderini, emeklilikleri gelmesi dolayısıyla kaybetmekle karşı karşıyaydı. Ana şirketin sunduğu öğrenme fırsatları ve fonları bu zorluk karşısında yeterli değildi. Dow AgroSciences bu zorlukları karşılamak için yaratıcı olması gerektiğini fark etti. ÇÖZÜM

Bunun sonucu olarak uzun süreli ortağı The Ken Blanchard Companies’den bir çözüm getirmesini istedi. Dow AgroSciences Ken Blanchard’ın Çok Boyutlu Liderlik II Modelini uzun yıllardır kullanmaktaydı ve dolayısıyla yeni bir kuşak için liderliği desteklemek en doğal çözümdü. Blanchard’ın Çok Boyutlu Takım Liderliği, Dow çalışanlarına ihtiyaçları olan takım becerilerini sağlayacak harika bir programdı.

Katılımcıların Dünyanın dört bir yanında olması dolayısıyla onları genel merkeze getirip eğitimleri orada vermek uygun maliyetli değildi. Kurum Dünya standartlarında, dinamik, interaktif sanal bir eğitim oluşturarak 6 dilde yapılacak yüz yüze eğitimleri desteklemeyi amaçladı. Eğitmenler, çok sıkı bir eğitimden geçerek sanal eğitim programını öğrendiler, usta bir eğitmenin eşliğinde eğitimi nasıl sunmaları gerektiğine dair alıştırmalar yaptılar, daha sonra tek başlarına devam edebilinceye kadar usta eğitmenin gözetiminde sanal olarak öğrendiklerini  eğitim olarak sundular. Böylece iç sertifikalandırma sürecini tamamlamış oldular. 

Katılımcılar, Çok Boyutlu Liderlik II' yi ister yüz yüze, ister sanal olarak almış olsunlar, eğitim sonrası takip çalışmaları her birinin bir başarı hikayesi bildirmesini  gerektiriyordu. Bununla birlikte her katılımcının öğrendiği içeriği ya bir iş arkadaşına Power Point® Sunumla öğretmesi ya da yöneticisi ile gelişim konuşması yapmak üzere kullanması gerekiyordu.SONUÇLAR

Sonuçlar ortadaydı. İki yıl içerisinde, Dow AgroScience, yaklaşık 900 kişiyi Çok Boyutlu LiderlikII, Çok Boyutlu Kişisel Liderlik ya da Çok Boyutlu Takım Liderliği eğitimlerinden geçirdi ve daha başlangıçtan itibaren iletişimde ilerlemenin kaydedildiğini gözlemledi. Çok Boyutlu Liderlik II'ye giriş oturumundaki başarı hikâyeleri gösterdi ki gerek sanal katılımcılar gerekse eğitimleri yüz yüze alanlar ilkeleri aynı oranda uyguluyordu. Çok Boyutlu Takım Liderliği sürecinden geçen 44 takım ise daha az çatışma yaşıyor ve daha fazla güven hissediyordu. Bununla birlikte, iç anketler katılımcıların %60'ının öğrendikleri ilkeleri liderleri ve iş arkadaşlarıyla iletişimlerinde kullandıklarını ortaya koydu.