Nokia
Telekomünikasyon

ZORLUK

Hızla büyüyen Mobil Bilgi Toplumu'nda yetkin bireyler üzerindeki rekabet arttıkça, iş ortamlarının gelişimi ve korunması da gittikçe önem kazanıyor. Bilgi yoğun bu sektörde başarı; en yetenekli bireyleri çekmeyi, geliştirmeyi ve bünyede tutmayı gerektiriyor.

Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticisi, mobil ve sabit telekomünikasyon ağ ve servis sağlayıcıları için de lider tedarikçi pozisyonunda olan Nokia'nın stratejik hedefi; mobilite ile interneti buluşturarak Mobil Bilgi Toplumu'nun gelişimine de liderlik etmekti. Burada, “Connecting People” sadece bir slogan değil, işleri ve var olma sebepleriydi.

Kurumda sonuçların bireysel katkı sağlayanlar tarafından elde edildiği gerçeğinden hareketle, Nokia'nın arzusu, dünyanın en yetkin insanları için tercih edilen işveren olmaktı.

Büyüyen bünyesine karşın, bağımsız, yenilikçi ve yaratıcı başlangıç içeren Nokia Ruhu yerli yerindeydi. Kurum ne kadar büyürse büyüsün, bu kültürü korumaya kararlıydı. Nokia liderleri bunun da, daha az geleneksel yönetim kalıpları, daha çok liderlik yolundan geçtiğine inanıyorlardı.

 

ÇÖZÜM

Süreç, kurum değerlerinin bünyedeki herkese aktarılması ile başlıyordu. Bu değerler, müşteri memnuniyetine ulaşmak için sürekli bir çaba, bireye saygı, hedeflere ulaşma isteği ve sürekli öğrenmeye inançtan oluşuyordu. Bu aynı zamanda paylaşmakla—bilgi ve sorumluluk paylaşımı— birbirine ve yeni fikirlere karşı açık olmakla da ilgiliydi. Sonucunda, Fortune Dergisi tarafından "Çalışılacak En İyi 100 Şirket"ten biri olarak seçildi.

Nokia, yarattığı teknolojinin daha yenilikçi bir çalışmayı teşvik eder şekilde kullanımına inanıyordu. Nokia'nın faaliyet raporu bunu "Organizasyon ağımız, kurumumuzun her köşesine ulaşarak, mobil, esnek ve sosyal olarak güçlü bağlara sahip bir kültürü, sık ve açık iletişimi teşvik eder. Geleneksel yönetim yerine liderliğe olan vurgumuz sebebiyle, çalıştıklarını bilmemiz için herkesin masalarında oturduğunu görmemiz gerekmez."

Hedeflerine ulaşmak için Nokia, farklı liderlik düzeylerine yönelik çeşitli eğitim çözüm süreçleri içeren küresel bir yönetim geliştirme programı tasarladı. Blanchard International, Nokia ile ortak çalışarak, Çok Boyutlu Liderlik II (SLII) ve Yüksek Performanslı Takımlar Kurma süreçlerini özelleştirdi ve "Nokia Stili"'ne uygun hale getirdi. Bu iki modül, yeni ve az deneyimli yöneticilere, Nokia'daki liderliğe ilişkin ilk resimleri sunuyordu.

İlk modül—Blanchard International tarafından onyediden fazla ülkede sunuldu—katılımcılara, kurumsal rollerinde başarılı olmalarına faydalı olacak liderlik araçları sunuyordu. Eğitimlerde, SLII® anlatıldı ve uygulamaya konuldu. Katılımcılar ayrıca, iş arkadaşlarınca algılanan, kullandıkları liderlik stilleri üzerine sağlam bir geribildirim sağlayan, Liderlik Eylem Profili Değerlendirmesi (LEP)'den de yararlandılar.

İkinci modül, ki üç ila dört ay sonra katılımcılara sunuldu. Takım yapısı içindeki liderlik anlayışını anlatıyordu. Bu bileşen katılımcıların, bireysel potansiyellerini geliştirirken kurum performansını optimum düzeyde tutmaları için birlikte çalışma kabiliyetlerini arttırmada, Blanchard'ın Yüksek Performanslı Takımlar Kurma programının tüm gücünü kullanıyordu.

Nihai olarak, Nokia'nın ihtiyaç duyduğu her türlü desteği, küresel bazda 130'u aşkın pazarında Nokia'ya sağlayan, ilgili dillere çevrilmiş ve kültürel olarak adaptasyonları yapılmış, başarılı bir program ortaya çıktı. Blanchard International Grup'tan ilgili danışman Youssef Arraki bu çalışmayı, "Nokia ile birlikte çalışmak bizim için canlandırıcı ve ödüllendirici bir deneyim olmuştur" diye tanımlıyor.

“Bu kurumda değişim ve hız bir yaşam biçimi,” diye devam ediyor Arraki. “Bu konuda size bir fikir vermek için söyleyebileceklerim, Nokia'nın 1999 işletme gelirleri %57 artışla 3.6 milyar $'a, satışları da %48 artışla18.3 milyar $'a ulaştı!

Nokia ile çalışmamızın başarıya gitmesindeki anahtar rol, kaliteli ve adanmış Nokia İ. K. Departman Takımı'na aittir. Blanchard da onyediyi aşkın ülkede eğitimleri sunulan bu proje için öncü yazarlar, bir proje lideri, değerlendirme uzmanları, Amerika ve diğer sekiz ülkedeki eğitmenlerden oluşan bir takım meydana getirmiştir!”

“Nokia ile olan işbirliğimiz sürekli bir sisteme oturmuş durumda ve yeni projelerimiz de yolda. Tüm Blanchard çalışmalarında olduğu gibi, eğitimler hiç bir zaman bir etkinlik olarak düzenlenmez, eğitimlerin işe etkisi üzerine sağlam vurgu mevcuttur.

Intranet temelli uzaktan öğrenim ve takip koçluğu üzerine yapılacak bazı çalışmalarımız için de değerlendirmelerimiz sürüyor” diyerek, son iki yılda Helsinki'ye yedi defadan fazla seyahat eden Arraki sözlerin tamamlıyor.