Brown Brothers Harriman (BBH)
Finansal Hizmetler

Brown Brothers Harriman (BBH), 200 yıllık bir finans şirketi olarak pek çok başarıya imza atmıştır. Bankacılık, Yatırım Danışmanlığı ve Hizmetleri sunan kurum müşterileri ile yüksek kaliteye dayanan ilişkiler kurmaktan ve hizmet vermekten gurur duymaktadır. 


ZORLUK

Ancak böyle tarihine bağlı bir kurum olmak aynı zamanda değişim konusunda yavaş olmak demekti. Bu tutum, kurumun kârlı geleceğini tehdit etmekteydi.  Bununla birlikte, kurum liderlik kaynaklarının azaldığını, performans yönetimi sisteminin yeterince kullanılmadığını ve liderlerin de daha çok insan ilişkileri becerilerine göre değil teknik bilgilerine göre terfi ettirildiğini ifade etmekteydi. Kurum, liderlerini eğitmeye ihtiyacı olduğunu anlamış ancak son zamanlarda gerçekleşen küçülme ile eğitim ve gelişim planı az sayıda insanla yürürlüğe konmuştu. Bu durum hızlandırılmış bir eğitim girişimini ortaya koymak için ideal bir ortam değildi. 
BBH’nin üst düzey liderleri, anahtar konumdaki kişileri bu zorlu görev için destekledi. Küresel Yetenek ve Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Garcia ve Küresel Yetenek ve Gelişim Başkan Yardımcısı Asistanı Stacy Stobie çalışanların ihtiyaç duydukları temel becerileri tanımlamakla ve başarıyı ölçümleyebilecekleri değerleri netleştirmekle işe başladılar. 

 

ÇÖZÜM

Eğitim programının mevcut liderlik ve yönetim yetkinliklerini desteklemesini ve geliştirmesini istiyorlardı. Buna koçluk, başkalarını geliştirmek, iş hedeflerini kurmak ve uygulamak, performans yönetimi, kaynak yönetimi gibi konular dahildi. The Ken Blanchard Companies ile bir araya gelerek bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir program hazırladılar.  Üst düzey liderler,  programı o kadar desteklediler ki 30 gün içerisinde başlatmak istediler.  

Girişimin kalbinde, kendilerini anlayabilmeleri adına liderler ve yöneticiler için oluşturulmuş bir platform vardı. Çünkü kendileriyle ilgili farkındalıkları arttığında, liderlerin bağlı çalışanlarını geliştirmek konusunda daha yetkin olacağına inanılıyordu. BBH gemicilik endüstrisinden gelen bir kurum olduğu için program bu tarihi geçmişe dayandırıldı ve liderlerden kaptan olarak kurumun dümenini geçmeleri ve çalışanlar aracılığıyla kuruma yön vermeleri istendi. 

Program üç aşamada verildi: “İlk Sefer”, “Esas Sefer”  ve son aşama olan “Yolunuz Açık Olsun”.  İlk sefer,  4 günlük bir program olarak “Blanchard İlk Kademe Yöneticiler için Liderlik Değerlendirmesi“ ile birlikte verildi ve liderler bağlı çalışanlarından geribildirim, koçluk ve performans yönetimi becerileriyle ilgili geribildirim aldılar.  Bir diğer alan ise “Kendini ve Başkalarını KEŞFetme Programı”nı ve  “KEŞFetme Değerlendirme”sini içeriyordu. Bu şekilde başkalarının sonuçlarını görerek farklı kişilik türlerini anlamak mümkün oldu. Bu durum da daha etkin bir iletişimin kurulmasını sağladı. Esas Sefer, Blanchard İlk Kademe Liderler için Çok Boyutlu Liderlik Programını kullanan 2 günlük bir programdı ve Çok Boyutlu Liderliğin mikro becerilerine bir dalış sunuyordu. Yolunuz açık olsun programı ise çatışma yönetimi, çalışanların gelişimi üzerine odaklandı ve deneyimsel  bir süreç içinde sonuçlandı. Bu süreç içinde, liderler ve bağlı çalışanları Blanchard’ın ilk kademe lider değerlendirmesini beceri ve yetkinlik gelişimini önce ve sonrasında test etmek için aldılar. 

Eğitim girişiminde karşılaşılan ilk zorluk performans yönetimi ve geribildirim bir kural olmaktan çok bir istisna olduğu için pek çok lider, kendilerinden neden katılmalarının beklendiğini bilmiyordu ve becerilerini geliştirmeleri gerektiğine dair fikirleri yoktu. İlk kademe liderler ise yeni beceriler kazanacakları bu fırsata sıcak baktılar. Programla ilgili söylentiler kısa zamanda yayıldı ve sınıflar duyurulur duyulmaz doldu. 

Sürecin önemli bir parçası lider ve yöneticilerin ne öğrendiklerini bir vaka çalışması ya da sunum biçiminde raporlamalarını gerektiriyordu.  Pek çok faktör ve konu bu raporlarda vurgulanmış olsa da en fazla KEŞFetme Eğitimi ve İlk Kademe Yöneticiler için Çok Boyutlu Liderlik içeriklerinin en değerli içerikler olarak bulunduğu gözlendi. 

 

SONUÇLAR

Başladığı günden bu yana 3 yıl geçen program sonuçlarıyla her gün biraz daha büyüyor.  BBH hedef kitlesinin çoğuna eğitim verdi ve performansla ilişkili konuşmalar yöneticilerin iyi ve kötü performansı belgelemelerini ve bu şekilde kötü performansı seçmelerini sağladı. Bu durum da doğrudan kurumun verimliliğini arttırdı.  Zaman geçtikçe BBH, liderlik hikâyelerinin gelecekte de büyümesini sağlamak için gelişen yöneticilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına koçluk gibi bölümler ekleyerek programı daha da geliştirdiler.