Borusan Holding
Sanayi Üretimi

1944 yılında temelleri atılan Borusan Holding, Türk iş hayatının önde gelen markalaşmış gruplarındandır. Çelik, boru üretimi, dünyaca bilinen bazı markaların distribütörlüğü, lojistik ve telekom olmak üzere beş alanda faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan bu yana sürekli bir gelişim stratejisi ile büyüyen grubun halen 4,900’e yakın çalışanı mevcuttur. Başarısının bir kısmını Arcelor Mittal, BMW, Caterpillar, Mannesmann, TATA, Manheim ve Eton gibi çeşitli uluslararası kurumlarla yaptığı güçlü ortaklıklara borçludur. Vurgulanması gereken aynı ölçüde önemli diğer bir faktör ise, sosyal sorumluluk projelerine, modern yönetim uygulamalarına ve karlı büyümeye olan bağlılığıdır. Ayrıca grup, Yalın Altı Sigma Metodolojisi’nin tüm bünyeye yayılımı ve etkin uygulanması konusundaki kararlılık ve başarısından dolayı gurur duymaktadır.

 

ZORLUK

Farklı alanlarda tüm bu sayılan işbirliği ve meşguliyetleri yoğun bir şekilde yaşarken, Borusan’ın gelişim için yeni bir hamle yapma gereğini duyması bile takdire değer bir olgudur. Bununla beraber, önündeki önemli meselelerden biri, beş farklı faaliyet alanındaki kardeş kuruluşları için ortak bir kurum kültürü ve liderlik yaklaşımının yaratılma zorunluluğu idi. Böylece grupta, varolan farklı kültür ve liderlik uygulamalarıyla işlere devam etmek yerine, kuruluştan kuruluşa değişmeyen ortak bir kültür ve yöneticiden yöneticiye değişmeyen ortak bir liderlik yaklaşımı ortaya çıkarılmış olacaktı.

Borusan’ın diğer hedeflerinden biri de, çalışanları geliştirmede tüm iş birimlerini kapsayacak şekilde paylaşılan bir liderlik stili ile ortak bir dil ve yaklaşım yaratmaktı. Bu yaklaşımın, doğru metodoloji ile eğitim salonlarının dışına uzanmasını istiyordu. Böyle bir amaç için beraberce yola çıkılabilecek çözüm ortağı alternatifleri arayışının sonucu oluşan listedeki alternatiflerden biri Blanchard International Türkiye oldu. Alternatif kurumlardan alınan pilot eğitimler aracılığı ile muhtemel çözüm ortaklarının ve programlarının yaklaşım, içerik ve sunum uygulamaları test edildi. Pilotların bitirilmesi ile beraber, Borusan’ın tercihi Blanchard International Türkiye oldu. “Blanchard Türkiye’yi tercih ederken zorlanmadık. İhtiyaçlarımızı tam manasıyla anlamış ve kriterlerimizi karşılamıştı. Bunun yanında, eğitmenlerinin beceri ve deneyimleri olağanüstü etkileyiciydi. Ayrıca metodolojileri, kültürümüz ve çalışanlarımız için gayet pratikti.” diyor Burcu Akar Kuyucu, Borusan Holding İnsan Kaynakları Müdürü ve Yalın 6 Sigma Yayılım Sorumlusu.

 

ÇÖZÜM

Blanchard’ın Çok Boyutlu Liderlik II (SLII) programının sunumuna, önce her bir iş biriminin genel müdürleri ve grubun CEO’su ile başladı. Daha sonar da tüm grup müdürleri ile devam edildi. İnsan Kaynakları programın en yüksek oranda sahiplenilmesini ve benimsenmesini sağlamanın en etkin yolunun böyle bir başlangıç olduğuna inandı. Ayrıca ivmeyi yaymak için, özenli bir iletişim programı yürüttü. Eğitimlere katılan yöneticilere, kendi ekiplerine ve iş ortaklarına SLII kavramlarını öğretme ödevi verildi. Böylece girişim, İK kaynaklı bir eğitim görüntüsü vermek yerine bir liderlik kültür değişimi olarak algılandı ve benimsendi. Katılımcılar ve çalışanların geribildirimleri ve süreci geliştirmeye yönelik önerileri İK tarafından değerlendirilerek eylem planlarına katıldı. İK inisiyatifi ile devreye alınan kilit bir uygulama ise SLII kavramlarının performans yönetim sistemine entegre edilmesi idi. Bunun için her bir grup firmasından İK uzmanları katılımcılara; destek araçları, koçluk, vaka çalışmaları, makaleler sağlayan birer danışman şapkası taktılar. Ayrıca SLII prensiplerini gösteren model, poster ve cep kartları yaşam alanlarına yerleştirilerek, model ve becerilerin, tüm çalışanların günlük yaşamının bir parçası olması sağlandı.

Takip ve pekiştirme, Borusan’ın sürekli gelişim kültürünün vazgeçilmez iki unsurudur. Bu nedenle Blanchard’ın 21 Günlük Çok Boyutlu Liderlik® II Eylem Planı‘nı da devreye aldı. İnsanların yeni bir davranışı alışkanlığa dönüştürmesi için gereken sürenin ortalama 21 gün olması gerçeğinden hareket eden bu takip süreci, SLII becerilerinin benimsenmesine yönelik olarak katılımcılara çeşitli araçlar, tavsiyeler, hatırlatma ve koçluk sağladı.

İkinci yılda, SLII’nun derin olarak benimsenmesini ve sürekli hale getirilmesini sağlamak üzere Borusan, orta kademe yöneticilerine yönelik olarak Çok Boyutlu Kişisel Liderlik programının yayılımına geçti. Ayrıca yönetici ve çalışanların sonraki yıl hedeflerini belirleme ve eylem planları üzerinde anlaşmalarında SLII çerçevesini kullanmalarını istedi. Yılın ikinci yarısında tüm liderlerinin koçluk, iletişim ve geribildirim becerilerini arttırmaya yönelik olarak SLII’ ya dayanan, Liderler için Koçluğun Temelleri programını da devreye aldı.

 

SONUÇLAR

Bu kapsamlı gelişim çerçevesi Borusan için tam bir başarı hikayesi olmuştur. Günümüze kadar 1,500’e yakın kişi eğitimlere katılmış ve sonuçlar çok olumlu olmuştur. Kuyucu’nun cümleleri ile “Borusan olarak SLII, en başarılı eğitim girişimlerimizden biri oldu. Katılımcı değerlendirmeleri, ölçümlediğimiz dört alanda da %85 - %99 arasında değişmekte. Ayrıca, arzuladığımız yönetimsel ve kültürel dönüşümü de gözlemlemekteyiz. En önemlisi de sürecin tüm çalışanlarımızca sahiplenilmesi. İş liderlerimiz, kendilerinin operasyonel yöneticilikten, hem iş hem de çalışan geliştiren birer çok boyutlu lidere dönüştüklerini ifade etmekteler.”