Asset Marketing Systems
Ticari Hizmetleri

ZORLUK

Asset Marketing Systems, LLC, San Diego’da, California’da kurulmuş bir pazarlama şirketidir. Finansal danışmanlara, sigorta şirketlerine ve menkul kıymetler komisyoncularına destek ve hizmet vermektedir. Her ne kadar çok başarılı bir firma olsa da, üst düzey yönetici takımının yerini alacaklar için bir planlamaya ve orta düzey yöneticiler için gelişim planlamasına ihtiyaç duyuyorlardı. 75 kişilik küçük bir firma olarak ilk kademe görevlerden orta kademe yöneticiliğe terfi ettirilmiş bazı yöneticiler vardı. Liderlik becerilerinde belirginleşen bu eksiklik insan kaynakları departmanı için endişe verici bir durum olmaya başlamıştı.

 

ÇÖZÜM

Çok Boyutlu Liderlik II'nin temelini veren online liderlik eğitimi ile aldıkları yardım sayesinde katılımcılar önce kendilerini tanıdılar daha sonra ise istenen sonuçları elde etmek için başkalarıyla daha etkin çalışmak üzere kullanacakları teknikler üzerinde çalıştılarI. İçerik yönetilebilir derslere bölünmüş, çeşitli videolar, interaktif oyunlar ve sosyal medya bağlantısı ile zenginleştirilmişti. Online modüller üzerinde bireysel çalışan yöneticilerin hem ofisten hem de evden sisteme giriş yapabilme esnekliğine sahipti.  Daha sonra bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma imkanına sahip oldukları bir oturum düzenlendi. "Bu oturumlar öyle verimli oldu ki birlikte çalışma şeklimizde adeta bir devrim gerçekleşti." diyor. Yöneticiler nasıl koçluk ve mentörlük edeceklerini öğrendiler.

"Özellikle, departmanların ve takımların kendi başlarına faaliyet gösterdiği bir anlayışı bırakarak; birlikte daha iyi çalışan ve firma hedeflerine odaklanan daha uyumlu bir çalışma grubu oluşturmak istiyorlardı. Böylece müşterilere, kusursuz hizmet verebileceklerdi. Kurumun geleceği, üst ve orta düzey yöneticilerin güçlü liderliğine bağlıydı.SONUÇLAR

Her ne kadar sürecin başında olsalar da, bazı başarılar elde ettiklerini bildirdiler. Yeni Supervizör olmuş bir kişi, Blanchard Certified sayesinde, çalışanlarından birinin aslında performans düşüklüğü yaşamadığını öğrendiğini dile getiriyor. Çalışanın tek ihtiyacı işe alım ve alışma sürecinde daha fazla iletişim ve desteğe sahip olmakmış. Böylece, hem yönetici hem çalışan karşılıklı hayal kırıklığına uğramaktan kurtuldu. Mizacınızı anlamaya odaklanan öğrenme modülü gruba çok faydalı oldu. Kendi stillerini ve mizaçlarını daha iyi anlamak ve başkalarının stilleri hakkında bir iç görü kazanmak iletişimi, takım çalışmasını ve verimliliği arttırdı; anlaşmazlıkları azalttı. Neff, özellikle eğitim sonrasında kulaktan kulağa yayılan söylentiler nedeniyle çok heyecanlı olduğunu söylüyor. “Çalışanlar programı ne zaman alacaklarını soruyorlar.” Orta düzey yöneticilerle başlayan programı alanlar, öğrendiklerini kendi yöneticilerinde uygulamak istediler. Böylece üst düzey yöneticilerin de alması için özel bir oturum düzenlendi. Şu anda kurum içinde herkes aynı liderlik dilini konuşuyor; kişisel hedefler, departman ve kurum hedefleri ise tam bir uyum içinde.