Güncel Haberler

KALDER 26. KALİTE KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

23 Kasım 2017
 

İstanbul’da 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen 26. Kalite Kongresi, dönüşüm çağında şirketlerin ayakta kalabilmeleri, pazar konumlarını koruyup geliştirebilmeleri amacıyla bu yıl ana temasını “Dönüşüme Liderlik” olarak belirledi.

Açılış konuşmalarını Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yaptığı kongrede, iki gün boyunca şirketlere rehberlik edecek ilham verici birçok panel gerçekleşti.

Kalder’in her yıl düzenlediği Kalite Kongresi'nde, uzman konuşmacılar  sektörlerin geleceğine ışık tutarken, “Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Sergisi” de katılımcıların ziyaretine açıktı.

İki gün süren ve 2000’in üzerinde kişinin katıldığı kongrede; “Fütürizmden Realiteye: Dönüşen Dönüştüren Teknoloji”, “Değerlenen İnsani Yetenekler”, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Riskleri”, “Sürdürülebilirliğin Ana Faktörü Olarak Çalışan Güvenliği”, “İş Hayatında İyi Olma Hali: Ruhun Ergonomisi ve Mutluluk”, “Dönüşen Liderlik”, “Geleceğin İş Gücü”, “Avrupa’nın Dönüşen Yüzü-Dönüşüm ve Etkileri” ve “Yaşam Biçimi Olarak Kalite” gibi başlıklar altında gerçekleşen panel ve özel oturumlara birbirinden değerli konuşmacılar ve panelistler katıldı.

Kıdemli Uzmanımız Yeşim Ustaoğlu'nun da bir çalıştay düzenlediği kongre büyük ilgi gördü.