İş Birimi Liderleri

İş birimi liderlerinizi üst düzey liderliğe hazırlayın

Kritik iş birimlerine liderlik eden iş birimi liderleriniz, üst düzey yönetici ekibin vizyonu ile şirketin günlük faaliyetlerini yürüten yöneticiler arasındaki köprüdür. İş birimi liderler, büyük ve geniş hedefleri, departman ve işletme birimi görevlerine dönüştürmek ile yükümlüdür.

Şirketin vizyonuyla bağ kurun

Liderlik bakış açılarını ve kişisel hikayelerini paylaşan bu liderler, çalışanlara yaptıkları iş ile şirketin uzun vadeli vizyonu arasındaki bağlantıyı gösterir.

Takımları motive edin

Başarılı iş birimi liderleri; etkili iletişim kurarak, yüksek performans ve hesap verebilirlik kültürü yaratır. Aynı zamanda kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik ederek takımlarına ilham verir ve onların katılımını sağlar.

Müşteri odaklı bir organizasyon oluşturun

İç ve dış müşteri hizmetlerinin olağanüstü olmasını savunan iş birimi liderler; hesap verebilirlik, müşteri ihtiyaçlarını öngörmek için geribildirim isteme ve inovasyon konularında örnek teşkil ederler.

İş birimi liderleri kurumun vizyon ve değerlerini operasyonel hale getirir

İş birimi liderleri, şirketin vizyonunu departman ve bölüm hedeflerine dönüştürür, departmanlar arası iş birliğini teşvik eder, değişim girişimlerine öncülük eder ve inovasyona ilham verir. Bu liderler, şirketin değerlerini yansıtan kapsayıcı, yüksek performanslı bir iş yeri kültürü yaratmanın anahtarıdır. Kanıtlarla desteklenen liderlik eğitimi çerçeveleri ve fırsatları sayesinde iş birimi liderlerin karşılaştıkları zorlukları ve en iyi uygulamaları, eş düzey iş arkadaşları ile daha etkili ve verimli bir şekilde görüşüp paylaşacağına inanıyoruz. İş birimi liderler üstlendikleri rollerde aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Hedeflere ulaşmak için uygun iş yapılarını ve süreçlerini belirlemek ve uygulamak.
  • Ortak hedeflere ulaşmak için diğer fonksiyonlardan kişilerle etkili çalışma ilişkilerini yönetmek ve geliştirmek.
  • Ayarlama ve yeniden düzenleme kültürüne dayalı çevik bir ortam yaratmak.
  • Daima durumu gözden geçirip yeniden belirli ayarlamalar yapmaya dayalı çevik bir ortam yaratmak.
  • Çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak, işletme zorluklarını çözmek için çeşitliliğe sahip ekiplerin katılımını sağlamak.
  • Kurum içinden ve dışından en iyi uygulamaları araştırmak ve benimsemek.

İş Birimi liderleri için Programlarımız

Tüm Çözümler
Program

SLII

Dünya'nın en yaygın kullanılan liderlik programı SLII, liderlere iş arkadaşları ile nasıl anlamlı ilişkiler kuracaklarını öğretir. Böylelikle katlanan bir etki oluşur ve çalışanlar daha üretken, işlerine ve kurumlarına daha bağlı olur. Sonuçta kurumları da üstün başarı gösterir. Ödüllü öğrenme tasarımımız SLII Deneyimi, Blanchard'ın en son araştırmalarını ve günümüzün en gelişmiş tasarım teorisini bir araya getirmektedir.

Detaylı Bilgi
Program

Koçluğun Temelleri

Koçluğun Temelleri programı ; yalnızca yönetmekle kalmayıp güven ve özerklik ortamını geliştirmeleri, üretkenliği artırmaları ve toplam sonuçları iyileştirmeleri için gereken zihniyeti, becerileri ve yapılandırılmış koçluk sürecini yöneticilerinize öğretir. Beceri odaklı, pratik bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Program

Takım Liderliği

Takım Liderliği programımız, yöneticilere yüksek performanslı takımlar kurmak ve sürdürmek için takımlarının gelişimini teşhis etmeyi ve doğru liderlik stilini uygulamayı öğretir. Böylece takımlar, projeleri gerçekleştirme, işinizi büyütme ve karşılaştıkları tüm zorluklar karşısında çevik olma kabiliyetlerini artırırlar.

Detaylı Bilgi
Program

Değişimde İnsanlara Liderlik Etme

Değişimde İnsanlara Liderlik Etme programımız; yüksek katılımlı, iş birliğine dayalı bir liderlik yaklaşımını benimser ve tüm tarafları değişim sürecine davet eder. Bu kapsayıcı yaklaşım, kurumsal değişime liderlik etme üzerine gerçekleştirilen araştırmalara ve bu alandaki 30 yıllık tecrübelerimize dayanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Program

Güven Oluşturma

Güven Oluşturma programımız; güven oluşturmayı öğreterek katılımın, yaratıcılığın ve bağlılığın yüksek olduğu bir ortam yaratmanıza destek olur. Liderlerinize, iş yerinde çalışanlarıyla güvene dayalı ilişkiler kurmalarına ve sarsılan güveni tamir etmelerine yardım eder.

Detaylı Bilgi
Program

Görüşme Kapasitesi

Görüşme Kapasitesi; insanlara, zorlayıcı konular ve uyuşmazlıklar meydana geldiğinde, yapıcı ve öğrenme odaklı diyalog kurmayı öğretir. Böylece baskı altında bile iyi kararlar alır ve en iyi çözümü bulurlar.

Detaylı Bilgi

İlgili Kaynaklar

Tüm Kaynaklar

Deneyimli yöneticileri başarınızın temel kaynağı haline getirin

İş birimi liderleri; yüksek performans gösteren takımların kurum genelinde oluşmasını sağlayan vizyonu, koçluğu, test edilmiş süreçleri ve çerçeveleri sunan en önemli aktörlerdir. Ancak bunu yapmak için, etkisi kanıtlanmış stratejileri toplamaları, öğrenmeleri ve uyarlamaları gerekir. Kurumunuzun yaratıcılığını, performansını ve üretkenliğini artırmak için iş birimi liderlerinize özel oluşturabileceğimiz liderlik ve takım kurma öğrenme yolculukları hakkında bilgi edinmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası