ARAŞTIRMALAR

OPTİMAL MOTİVASYON İŞ GEREÇLERİ

Opitmal Motivasyonu harekete geçirmek, hem bireyler hem kurumlar için iyi hissetmekten çok daha fazlasıdır. Kullanışlı ve beceri odaklı bir çerçeve ile bir eylem planı sağlar.
 

1.ÇALIŞAN TUTKUSU ARAŞTIRMASI

Blanchard International'ın bu raporu, çalışan tutkusu üzerine bir yıllık çalışmanın ürünüdür. Bu raporda kuruma karşı uzun dönem bağlılığı, zirve performansı ve düşük çalışan devir hızını getiren olumlu duygusal kafa yapısını yaratan, sekiz faktör belirlendi.

 

LİDERLİKTE EKSİK HALKA: KOÇLUK BECERİLERİ

Liderlerin koçluk becerilerinin etkilerini anlamak için The Ken Blanchard Companies® araştırma ekibi lider koçluk davranışları  ile güven, duygular ve çalışanların iş yeri ile ilgili niyetleri arasındaki bağı tespit etmek için bir araştırma yaptılar.

MÜŞTERİ SADAKATİNİN ANAHTARI

Blanchard International, kurumların yüz yüze olduğu kilit meseleleri anlamak için, her yıl bir araştırma yürütüyor. Araştırmanın, "Hitap Edilmesi Gereken En Önemli Yönetim Zorlukları" başlığında, arka arkaya son beş yıldır müşteri sadakati dördüncü sırada yer alıyor ve katılımcılarda 2010 yılına yaklaşırken bunun daha da yukarılara çıkacağı beklentisi var. Aynı araştırmanın "Çalışanlarda Geliştirilmesi Gereken Beceriler" başlığında ise birinci sırada yönetim becerisi belirlenmekle birlikte, az farkla ikinci sırada müşteri ilişkileri geliyor. 

YENİ EĞİLİMLER VE DEMOGRAFİK GÜÇLER

Future of Success (Başarının Geleceği) adlı kitabında eski ABD Çalışma Bakanı Robert Reich şöyle diyor, “Dünyamızda bugün gelişmiş ülkede müşteri olmak çok kolay, ancak çalışan olmak çok zor.” 

ONLİNE ÖĞRENME

Online öğrenme, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar ulaşabilme olanağı verir ve eğitim içeriğini tüm kuruma düzgün, elverişli bir şekilde verilmesini sağlar.  Etkili bir şekilde tasarlandığında, kurumunuzun tasaruf edeceği para ve zamanın yanısıra geleneksel sınıf içi eğitimler kadar güçlü olabilir. Dikkat edeceğiniz bazı  kurallar ile etkili online öğrenme çözümleri yaratabilir ve sunabilirsiniz. 

 
ÇALIŞANLARI ELDE TUTMA BECERİSİ

Günümüz kurumları ve yöneticileri, çalışanları nasıl elde tutacaklarını iyi biliyor olmalıdır. Çalışanları elde tutma stratejik bir inisiyatif olarak ele alınmalı ve bu konuya karlılığa verildiği kadar önem verilmelidir. Bu demek oluyor ki çalışanları kurum bünyesinde tutmak için alınan önlemlere dikkat etmek, gerçekçi hedefler belirlemek ve insanların işten neden ayrıldığını veya neden aynı kurumda çalışmaya devam ettiğini iyi anlamak gerekir. 

SANAL TAKIMLARDA MÜKEMMELLİĞİ YAKALAMAK

Sadece on, onbeş yıl kadar önce, sanal takımlar neredeyse yok gibiydi. Günümüzde, teknoloji, küreselleşme ve pazarın hızlı cevap talebi, iş yapış stilini ciddi bir şekilde değiştirdi. Çoğu çalışan—en üst yönetimden ilk kademe çalışanlarına kadar—fiziki olarak farklı mekanlarda, birbirlerini görmeksizin etkin bir şekilde çalışmak zorunda. 

KRİTİK LİDERLİK BECERİLERİ

Güçlü liderlik, bir kurumun omurgasıdır. Liderler vizyonu oluşturur, stratejileri destekler, kurumun ilerlemesi için bireysel işgücünün gelişiminde katalizör vazifesi görür. Bununla birlikte, liderlik anlaşılması zor özelliklere sahip olarak görülebilir. Liderlerini, potansiyellerinin en üst noktasına ulaştırmak, günümüz kurumlarının karşısındaki en büyük zorluklardan biri olarak durmaktadır. 

EĞİTİM YATIRIMINIZDAN EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLAYIN

Kurumlar çalışanlarını en yüksek potansiyellerine ulaştırmak amacıyla eğitime milyonlarca dolar harcıyorlar. Maalesef, dünya daki en iyi eğitim bile,—beraberinde sürdürülebilir sonuçlar yaratacak bir süreç yürütülmeksizin—herhangi bir fark yaratamaz. 

 

İŞ YERİNDE Y KUŞAĞI

Pek çok yönetici Y kuşağını anlamakta ve onlara ilham vermekte zorlanıyor. Ancak bu büyük bir sorun oluşturuyor çünkü  iş gücünün  yüzde 36'sını  Y kuşağı oluşturuyor. Bu oran 2020'de yüzde 46'ya ulaşacak. Dolayısıyla, sadece Y kuşağına ilham verip günümüz iş dünyasının zorlukları karşısında bu yetenekleri doğru yönlendiren yöneticiler şirketlerini rekabette zirveye taşıyacaklar. 

ZAYIF YÖNETİCİLERİN ŞİRKETİNİZE MALİYETİ

Liderlerin yöneticilik açısından zayıf davranışlar sergilemesi çalışan bağlılığını, uyumu, üretkenliği ve çalışanların kurum bünyesinde kalma oranlarını olumsuz etkiler.

GERİBİLDİRİM KORKUSUNU YOK EDİN

"Geribildirim" kelimesini duyan herkes rahatsız edici ve olumsuz bir şey yaşamak üzere olduğu sonucuna varır. Ancak, geribildirimin olmadığı bir dünya düşünün—öğrenmeyi, gelişmeyi, kendimizi, perfromansımızı, davranışlarımızı ve hayatlarımızı geliştirmeyi bıraktığımız bir dünya. Pek çoğumuz, geribildirim vermek ve dinlemek konusunda isteksiziz, çünkü olumlu yönlerini fark edemiyoruz. 

 

LİDERLİK KAZANÇ ZİNCİRİ

Bu çalışmaya kadar, liderlik kapasitesinin kurumsal başarı için kritik bir faktör olduğu zaten bilinmekteydi, ancak liderliğin kurumların uzun dönem üretkenlik ve karlılıklarına etkisi üzerine çok az araştırma yürütülmüştü. 

 

ÖĞRENME TASARIMINDA İNOVASYON: DÖNÜŞTÜREN ÖĞRENME DENEYİMLERİ

İyi bir öğrenme deneyiminin bizi tamamen değiştirme, gelişmemize yardım etme ve hayatlarımızı olabilecek en iyi hale getirme potansiyeli vardır. Profesyonel bir ortamda öğrenme, insanlara başarılarını artırma, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı verir. Ancak çoğunlukla eğitim verenler, katılımcıların öğrendiklerini içselleştirmelerine, kullanarak öğrendiklerini devam ettirmelerine olanak sağlayacak şekilde içeriği aktarmaz.

 

DEĞİŞİMİN KURUMDA TUTUNMASI İÇİN LİDERLİK STRATEJİLERİ

2008'de Ken Blanchard Companies tarafından yürütülen bir çalışma, kurumların yüz yüze kaldıkları zorlukların, nasıl bir etkin değişim liderliği gerektirdiğinin resmini çiziyor.

Etkin bir değişim liderliği stratejisi olmaksızın, bu zorluklar önemli başarısızlıkların habercileri olacak ya da en iyi ihtimalle işleri aksatacaktır. Liderler, başarılı olmak için, çoğu değişim çabasının neden başarısızlığa uğradığını anlamalıdır.

Değişime liderlik sanatında ustalaşmanın gizemli ya da karmaşık bir sırrı yoktur. Kurumlar, endişe aşamalarını nasıl ele alacaklarını, değişimin her aşamasında katılım ve etkiyi artırmak için hangi stratejilerle cevap vereceklerini liderlerine öğreterek, gelecek için değişim kapasitesi oluştururlar. Böylece kurumlar değişimleri başarı ile başlatma, uygulama ve yerleştirme olasılıklarını artırlar.

YENİ NESİL ÇALIŞANLAR

Farklı jenerasyonların bakış açıları, tutum, ihtiyaç ve beklentileri farklılıklar gösterir. Bu farklılıkları anlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak birlikte çalıştığımız insanları daha iyi anlamamızı sağlar. Aynı zamanda gelecek nesille birlikte iş yerinde ne gibi değişimler yaşanacağını öngörebilmemize de olanak sağlayacak bir çerçeve oluşturur.  Jeneasyon farklıkları verimlilik ve çalışan performansı açısından bir kurumun rekabet avantajı haline gelebilir. 

ONLINE ÖĞRENME

Online öğrenme, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar ulaşabilme olanağı verir ve eğitim içeriğini tüm kuruma düzgün, elverişli bir şekilde verilmesini sağlar.  Etkili bir şekilde tasarlandığında, kurumunuzun tasaruf edeceği para ve zamanın yanısıra geleneksel sınıf içi eğitimler kadar güçlü olabilir. Dikkat edeceğiniz bazı  kurallar ile etkili online öğrenme çözümleri yaratabilir ve sunabilirsiniz. 

 
6. ÇALIŞAN TUTKUSU ARAŞTIRMASI

Çalışanlar yöneticileriyle daha fazla toplantı yapmak istiyor. The Ken Blanchard Companies ve Training Magazine tarafından yürütülen anketin ortaya koyduğu temel bugulardan biri bu sonuç oldu. 700'den fazla Training Magazine abonesinin ankete katıldı ve bire bir görüşmelerile ilgili deneyimlerini paylaştılar. Okuyuculara birebir görüşmelerden ne bekledikleri ve gerçekte ne yaşadıkları soruldu. Konuşulanlara yeni bakış sağlayan bu araştırma çalışanların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını inceliyor.  

2. ÇALIŞAN TUTKUSU ARAŞTIRMASI

Çalışan Tutkusu bir kişinin değerlerine ve algılarına, yaşına, kurumda ve departmanda çalıştığı sürey göre değişkenlik gösterebilir. Bu araştırma, demografik unsurların çalışan tutkusu üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır.  Aynı zamanda çalışan tutkusu veya bağlılığının tanımını yaparken bağlı birer çalışan olabilmek için insanların yapması gerekenleri de netleştirir.

 
KİŞİSEL LİDERLERİ GELİŞTİRMEK

Kurumsal yapılar ve iş modelleri geliştikçe liderliğin doğası da gelişmeye devam ediyor. En yaygın liderlik yaklaşımları değişiyor. Çalışanların kişisel lider olabilmek için bir adım öne çıkıp daha fazla sorumluluk almaları, farklı şekillerde katkı sağlamaları ve kendilerini yetkinlendirmek için yeni yollar aramaları bekleniyor. 

LİDERLİKTE BAŞARILI OLMAK İÇİN TEMEL BİLEŞEN : GÜVEN

Başarılı iş ilişkilerinin önemli bileşenlerinden biri olan güven işbirliğini sağlar, bilgi paylaşımını teşvik eder ve  açık sözlülüğü ve karşılıklı kabulu artırır. Bu araştırma çalışanın doğrudan bağlı olduğu lidere duyduğu güvenin unsurlarını inceliyor. Lidere duyulan güven; çalışan memnuniyeti, yıldız çalışanları elde tutma, bağlılık ve kurumsal vatandaşlık davranışları gibi performans sonuçlarını ve performansı doğrudan etkiler.

5. ÇALIŞAN TUTKUSU ARAŞTIRMASI
 

En iyi iş ilişkileri ortaklıklardır. Lider ile bağlı çalışan arasında iletişim, çalışma tarzı, geribildirim, yönlendirme ve destek konularında işbirliği kurulmasını gerektirir. Bir seçim hakkımız olsaydı, pek çoğumuz kendi gündemine odaklanan bir lideri değil; bizim çıkarlarımızı kalpten gözeten, gelişmemize yatırım yapan ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya odaklanmış bir lideri tercih ederdik. Başkalarının gelişmesine odaklanmış bir lider kendine hizmet eden bir liderden  daha az etkin olduğunu söylemek mümkündür. 

4. ÇALIŞAN TUTKUSU ARAŞTIRMASI

Çalışan bağlılığı yüksek bir iş ortamı yaratmak için gereken faktörlere ve iyileştirmek için neler yapılması gerektiğine dair pek çok şey söyleniyor. Peki en önemlileri hangileridir? Motive eden iş ortamını yaratmaktan kimler sorumludur? İlk kademe yönetici mi yoksa üst düzey yönetici mi? Çalışanların bu süreçte nasıl bir sorumlulukları vardır? 

 

2009 KURUMSAL MESELELER ANKETİ

2008'de, kurumlar ekonomik yavaşlamanın ilk işaretlerini hissetmeye başladılar ve 2009 için öngörüleri de en azından ikinci ve üçüncü çeyreğe kadar aynı yavaşlamanın devam etmesi şeklinde. İşsizlik 2001'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda ve 2009'un ilk yarısında da kötüleşmeye devam edeceği düşünülüyor. Enerji maliyetlerindeki artışı müşterilerine yansıtan kurumlara bağlı olarak da, enflasyon tahminleri yukarıya doğru. Avrupa ve Asya için öngörüler de bir yavaşlamayı işaret ediyor.

Anketimizin katılımcıları ekonomik zorlukları, rekabet baskılarını, büyüme ve genişlemeyi anahtar kurumsal zorluklar olarak görüyorlar. Yönetim düzeyinde zorluklar daha çok çalışan gelişimine odaklanmış durumda—gönülden bağlı bir işgücü yaratma, değişimi yönetme ve potansiyel liderler geliştirme. Çalışan gelişimi düzeyindeki en önemli üç mesele ise, performans yönetimi, ilk ve orta kademe yönetim becerileri ve kişilerarası iletişim becerileri oldu.

2019 Öğrenme ve Gelişim Trendleri Raporu

Liderlik, öğrenme ve yetenek gelişimi profesyonellerinin odaklanmak istedikleri 1 numaralı alan nedir? The Ken Blanchard Companies anketine katılan gelişim profesyonelleri 100'den fazla alan belirledi. Beceri gelişimi, kültür ve yeni öğrenme yöntemlerine ilişkin en çok dile getirilen üç önemli alan tespit edildi.