2020 İK VE ÖĞRENME VE GELİŞİM TRENDLERİ: 12 UZMAN TAHMİNİ 

İK ve Öğrenme ve Gelişim uzmanlarına göre hızla değişen çalışma ortamı önümüzdeki süreçte farklı düşünme yollarını ve yeni stratejileri gerektirecek. Bu yazımızda iş ortamında gerçekleşen değişimler hakkında 12 tahmini ve bu zorlukların üstesinden gelmek için neler gerektiğini paylaşacağız.

Her bir trend ve tahmin, bir bağlantı içeriyor. Bu bağlantıya tıklayarak tamamını okumak için orijinal makaleye erişebilirsiniz. 12 numaralı trendden sonra ayrıntıları verilen ücretsiz 2020 İnsan Kaynakları/Öğrenme ve Gelişim Trendleri Anketi webinarında bize katılmayı unutmayın! Geçtiğimiz aylarda yapılan ankete katılan 800’den fazla insan kaynakları ve öğrenme ve gelişim profesyoneli, 2020’de İnsan Kaynakları/ Öğrenme Gelişim alanında ilk sıraya koydukları konuyu ve o konuda neler yapacaklarını paylaşmıştı. Elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşacağız.

1. Trend: Teknoloji, kişiselleştirilmiş bir çalışan öğrenme deneyimini mümkün kılıyor.

Human Resource Executive’in “Inside HR Tech (İK Teknolojilerinin İçinden)” köşesi yazarı Steve Boese, 2020’de İnsan Kaynakları ve Öğrenme ve Gelişim profesyonellerinin gündeminde en çok teknoloji ile ilgili iki maddenin olacağını tahmin ediyor: çalışan deneyimi ve kişiselleştirme.

[Çalışan] Deneyimi, bir çalışanın işi ve kurumu ile ilişkisindeki özel anlar hakkında daha fazla düşünmemize olanak tanıyor. Böylece bu özel anları daha rahat, daha değerli yapmak ve çalışanı düşünerek tasarlamak için süreçler ve teknolojiler geliştirebiliriz. İK teknolojilerinde çalışan deneyimi etkisi, kullanıcı odaklı tasarımların yanı sıra daha duru ve basit ara yüzlerde kendini gösteriyor. Üstelik teknoloji de şirketin idari veya BT yönetimine odaklanmak yerine kullanıcıya odaklanıyor.”

2020 ve sonrası için Boese, İK ve işyerinde kişiselleştirilmiş teknolojinin daha çok kullanılmasını bekliyor.

“Benim en sevdiğim tüketici karşılaştırması akıllı telefonlarla ilgilidir. Her yeni iPhone veya başka bir akıllı telefon tüm müşterilere aynı şekilde geliyor. Telefonda, aynı yazılımlar, aynı ara yüz ve aynı yüklenmiş uygulamalar bulunuyor. Fakat aktive edildiği an itibariyle milyonlarca telefonun her biri eşsiz hale geliyor. Kullanıcılar kendi ihtiyaçları yönünde eklemeler, değişiklikleri ve düzenlemeler yaparak telefonlarını değiştiriyorlar.”

Boese’un tahmini: “İK teknoloji çözümleri, tıpkı telefonlardaki gibi daha esnek, uyarlanabilir ve modüler olacak. Aynı telefonunuzdaki uygulamalarınızı satın aldığınız çevrimiçi mağazalar gibi, tüm idareyi kullanıcılara bırakacaklar. Böylece, kullanıcılar, işyeri teknolojilerini kendi tercihlerine göre düzenleyebilecekler. Dolayısıyla, verileri, iş akışları ve deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecekler."

Devamı için: 2020’de İK teknolojilerinde hangi trendler hüküm sürecek?

2. Trend: Ruh sağlığı ve wellness için artan ilgi 

TalentCulture (YetenekKültürü) kurucusu Meghan Biro, wellness kavramının değiştiğini belirtiyor. Yeni Nesil Y ve Z kuşakları, işverenlerin insan sağlığına ve wellness konusuna yatırım yaparken daha bütüncül bir yaklaşım sergilemesini bekleyecek.

Biro, “İşverenler ve çalışanlar, sağlık ve wellness alanında sağlanan faydalara erişim hakkında aynı fikirde değiller,” diyor ve Aetna tarafından yayınlanan bir araştırmadan bahsediyor. Bu araştırmaya göre işverenlerin %70’i sağlık ve wellness fırsatlarına makul erişim imkânları sağladığına inanırken, çalışanların sadece %23’ü bu konuda onlarla hemfikir. “Ayrıca, araştırmaya göre tüm dünyada çalışanların %82’si, ruh sağlığı problemlerinin, onların çalışma kabiliyetini etkileyebileceğinden endişe duyuyor. Çalışanların sadece %25’i kurumlarının kendilerine ruh sağlığı ile ilgili yeterli desteği sağladığını düşünüyor.”

Biro’nın tahmini: “Bütüncül fayda planları daha yaygın şekilde mevcut olacak. Stres ve depresyon gibi ruh sağlığı meselelerini yönetmek, giderek yaygınlaşacak. Üstelik bu yönetim, üniversite borç ödemeleri gibi finansal stres kaynaklarına destek şeklinde genişleyecek.

Devamı için: 2020 için 6 Çalışan Wellness Trendi

3. Trend: Marka elçileri yaratmak

SnapComms şirketinde iç iletişim uzmanı Michael Hartland’a göre; müşteri ilişkilerini geliştirmekte, yıldız yetenekleri kazanıp şirkette tutmakta ve işletme performansını artırmakta çalışan markası elçilerinin büyük etkisi var. Bunu fark eden firmalar; odaklarını yeniden çalışan markası elçileri yaratmaya kaydıracaklar. Peki, ne elde edilecek? Rolleri, pozisyonları ne olursa olsun çalışanlar, kurum olarak aldığınız sonuçları etkilerler.

"Kulaktan kulağa pazarlama, hiçbir zaman şu anki kadar etkili bir araç olmamıştı! Çalışanlar, hikâye anlatıcıları haline geldi, fikirleri sosyal medya aracılığıyla da daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Kendi çalışanlarının da paylaşması ile firma mesajları ortalama 24 kat fazla paylaşılmış oluyor. Olumlu duygular kurumunuzu olumlu tanıtırken olumsuzlar ise imajınızı tehdit eder.”

Hartland’in tahmini: Kurumlar, iç NPS (Net Tavsiye Skoru)’ye gittikçe daha fazla önem veriyor ve çalışan deneyiminin sağlığını incelemek için de düzenli olarak çalışanların ne hissettiğini takip ediyorlar.

Devamı için: 2020 İç İletişim Trendleri

4. Trend: Aksamaları bir fırsat olarak görmek

Innovative Leadership Institute (Yenilikçi Liderlik Enstitüsü) CEO’su Maureen Metcalf’a göre; öğrenme ve gelişim liderleri artan aksama oranlarına farklı bakıyor ve ihtiyaca göre değişen liderliğin gerekli olduğunu söylüyor.

Metcalf’e göre “Kurumlar trendleri ve aksamaları izlemeye devam etmeli ve onları stratejik avantaja çevirmek için yollar aramalı. Aksama ve aksatılmanın önemi kurumlar tarafından ciddiye alınmalı. Kurumlar ve liderleri için buradaki asıl soru, bu trendleri nasıl izleyecekler ve bunu nasıl avantaja çevirecekler?

“Kurumlar aksamaları giderecek şekilde geliştikçe, liderler de liderliklerinin kalitesini yükseltmeliler. İşletmelerin karşılaştığı zorlukların üstesinden değişerek gelinebilir: liderlerin kendilerini ve organizasyonlarını değiştirmeleri gerekiyor. Artık mevcut düşüncemizle çözemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız.”

Metcalf’in tavsiyesi: Liderlerin sadece becerilerini geliştirmesi yetmez. Liderlik kalitesini de artırmak için çabalamalılar.  

Forbes Online'da yer alan makalenin devamı için: Liderlik Trendleri: 2020 Bozulmaya Liderlik Etmek

5. Trend: Takımlara yeni bir yaklaşım

ADP’nin Spark araştırma takımına göre; kurumlar, takım oluşturmaya ve onları desteklemeye yeniden odaklanmalı.  

“Büyüklüğü ne olursa olsun her kurum, potansiyeli ortaya çıkarmak için yığın haline gelmiş departmanları bölmeli; çalışan bağlılığı ve performansa dayalı bir kültürü yaratmalı. İş genelde takımlar halinde yapılsa da insan kaynakları yönetimi çözümleri, dinamik takım çalışmasını destekleyecek şekilde inşa edilmemiş. Dolayısıyla bunun da değişmesi gerekiyor.”

“İşin geleceği, dinamik takımların potansiyelini açığa çıkaracak şekilde düz bir alanda yapılanıyor. Dar işgücü piyasası, yıldız çalışanları elde tutma savaşını körükleyecek. Böylece işverenler, takımlarını yeniden değerlendirmek ve alternatif işe alım çözümleri aramak zorunda kalacak.”

Spark Takımı’nın tahmini: Kurumlar, yetenek ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için kısa-dönemli ve geçici çalışanlar bulacaklar, eski dönem çalışanlar ve emekliler ile hızlı çözümler üretmeye çalışacaklar.

Devamı için: 2020’de İş Gücünü Etkileyen Trendler

6. Trend: Farklı Kesimlerin işe katılımını sağlamak

Ultimate Software’in HCM girişimi başkan yardımcısı Cecile Alper-Leroux’a göre, dünya nüfusunun yaşlanması, 21. Yüzyılın en anlamlı sosyal dönüşümlerinden biri olacak.

“Nüfus yaşlandıkça, başka bir işgücü gerçeği ortaya çıkacak: Çoğumuz yaşlandıkça yetersiz olacağız. Şu anda Japonya’da, Almanya’da, Çin’in sahil kentlerinde ve Amerika’da işgücü eksiği rekor seviyelerde bulunuyor. Aynı zamanda tüm dünyada bir milyardan fazla insan, işsiz veya bir çeşit engelinden dolayı yeterli derecede çalıştırılmıyor.”

“Bu büyük işgücünü etkin hale getirmek için kurumların, işleri gerçekten de erişilebilir yapması gerekiyor. Aslında dünya çapında çeşitliliğe ve çalışan katılımı programlarına yatırım yapan kurum sayısı arttı. Bu nedenle, bu programları geleneksel olmayan işçi kesimlerine de genişletmeliyiz. Bu kesimin içinde geçici çalışanlar, çalışmaya dönen emekliler, görünür veya görünmez engeli olan kişiler ile beyni doğuştan farklı çalışan kişiler yer almaktadır.

“Eğer müşterilerin ve işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak istiyorsak, işgücünün büyük kısmını daha fazla görmezden gelip dışlayamayız. Kurumlar; farklı kesimlerin yeteneklerini geliştirip takdir eden teknolojilere yatırım yapmaya ihtiyaç duyacaklar. Üstelik bu farklı kesimler, hem iş yerlerinde kendilerine yer bulacaklar hem de işyerlerine ulaşımları sağlanacak. Bu çabanın temelinde yeni fırsatlara erişim fırsatı yer alıyor. Bu anlayış, farklı kesimlerin katılımını sadece ‘güzel’ değil ‘gerekli’ yapıyor.

Alper-Leroux’un tahmini:  Kurumlar; uzmanların, geçici çalışanların, emeklilerin, uzaktan ve sanal çalışanların dâhil olduğu farklı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iş tanımlarını esnetecekler. Bu da dönüşümlü veya aralıklı üstlenilen görevlerin olduğu iş tanımlarını getirecek. Burada kastedilen mevsimsel işler veya bir başka kişinin yerini doldurma değil.

Kurumlar işin gereksinimlerine göre birini işe alırken, hem farklı kesimlerin ve engellilerin başvurması hem de onları seçmek için daha çok şey yapmalı. Ayrıca onlara daha iyi olanaklar tanımalılar, böylece çalışanlar tam potansiyellerini ortaya koyabilirler.

Devamı için:2020’de Trend olacaklar: Ulaşılabilirlik, Denge ve Uyum Sağlayabilmek

7. Trend: Çalışan adayları ile iletişim kurabilmek için yeni yöntemler

PandoLogic’te yer alan bir makalede, yazar James Haley iki yeni iletişim kanalı olacağını öngörüyor. Çalışan adayları ile mesajlaşma ve müşteriler ile sohbet robotlarından faydalanmak, profesyonellerin işe alımında oldukça yaygınlaşan bir uygulama haline gelecek.

“Adaylarla mesajlaşma 2020 işe alma trendi bazı profesyonelleri şimdiden heyecanlandırıyor çünkü hali hazırda mevcut ve kullanılmaya başlandı. Ulaşmak istediğiniz hemen hemen her aday, telefonunu daima yanında taşıyor. Onlara ne mesaj yazarsanız yazın, mesajınız kısa ve sevimli olmalı. Çünkü kullanılan aracın doğası bunu gerektiriyor. Aday açısından, ister bir otobüste, ister bir restoranda olsun hızlı bir şekilde mesaj yazıp yanıtlamak çok kolay. Bir telefon açmaktansa mesaj ile yanıt vermek onlara daha rahat geliyor.”

“Çoğu perakende websitesi, müşteri ara yüzlerinde sohbet robotunu hayata geçirdi bile. İnsanları “’Sık Sorulan Sorular’ sayfasında okunacak bir yığın yazıya yönlendirmektense, sohbet robotlarının yapay zekâ kullanan teknolojileri, insanların sorularına, ihtiyaca yönelik doğru cevapları verebiliyorlar. Aradıkları cevabı onlara hızlıca vermek varken, neden istemedikleri bilgiler ile müşterileri boğarak onları kaybetmek isteyesiniz ki? İşe alım sürecine uyarlandığında bu tip bir teknoloji çok faydalı olabilir. Çoğunlukla adaylar aynı soruları sorup dururlar. İK çalışanlarınızı aynı soruları tekrar tekrar cevaplamak için görevlendirmektense, bu tür sohbet robotları hem adayınızı bilgilendirir hem de onun iletişimde kalmasını sağlar.”

Haley’in tahmini: İşleri yoluna koymak ve otomasyona bağlamak 2020’de ve sonrasında da devam edecek.

Devamı için: Profesyonellerin Heyecanla Beklediği 2020 İşe Alma Tendleri

8. Trend: Kapsamlı gelişim planları yaratmak/yapmak

Eagle’s Flight’ın liderlik ve öğrenme etkinlikleri başkanı John Wright’a göre, çalışanların, özellikle de genç neslin, sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları konusunda beklentileri yüksek. Wright, bu yüzden daha güçlü gelişim stratejileri ve insan odaklı verimlilik çözümleri gerektiğini öngörüyor.

“Çalışanlar, işe alım ve oryantasyon sürecinde bir eğitim değil, hem kariyerlerinde hem de kurumda gelişmelerine olanak sağlayacak türden sürekli eğitim olanakları arıyorlar. Ayrıca bireysel ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözümler de arıyorlar. Bu trend hakkında bilgi sahibi olmak için kurumlar çok geniş kapsamlı öğrenme ve gelişim stratejileri geliştirmeli. Bu stratejiler, insanlar ile bulundukları noktada buluşmalı ve onlarla birlikte ilerlemeli. Öte yandan kurumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına da yanıt vermeliler.

Wright ayrıca "Kurumlar; üretken bir çalışma ortamına engel olan faktörleri (e-posta kutusunun dolup taşması, araya başka bir şeyin girmesi, eğitim için yetersiz zaman vb.) belirlemeli ve insan odaklı çözümler bulmalı. Örneğin, eposta yoğunluğunu azaltmak için şirket içi mesajlaşma sistemi oluşturabilir, esnek çalışma programlarına izin verebilir, ihtiyacı olanlara ek iletişim eğitimleri verebilirler. Bu çözümler belli zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayacak ancak ilk hedef her konuya çalışanın perspektifinden yaklaşmak olacak,” diyor.

Wright’ın tahmini: Kurumlar; insanları ön plana almaya, yeni ve yaratıcı çözümler sunmak için de teknolojiyi kullanmaya odaklanacaklar. Her nesle özel içerikler oluşturmak, kapsamlı gelişim planları yaratmak, kurumu dinç ve rekabetçi tutacaktır.

Devamı için: 2020’de Göz Önünde Bulundurulması Gereken Dört Önemli İş Yeri Trendi

9. Trend: Beceri haritalandırma ve gelecekteki iş gücünü yeni becerilerle donatma

Udemy’deki bir öğrenme trendleri raporuna göre, Öğrenme ve Gelişim takımları, işgücüne yeni beceriler kazandırmaya başlayacak. “Kurumlar, artık performansı düşük çalışanları işten çıkarıp, işi ileriye taşıyacak, yeni becerilere sahip kişileri işe alma eğiliminde. Yine de işletme liderleri dar işgücü piyasasında mevcut yetenekleri olabildiğince etkin bir şekilde yeni rollerde kullanmak gerektiğini fark etmeye başladı.

Önümüzdeki on yıllık süreçte, teknolojideki değişimle, iş gücünü planlanmak için sürekli beceri haritalandırması yapmak gerekecek. Beceri haritalandırma, mevcut işgücünün becerileri ile hedeflenen rollerde ihtiyaç duyulan becerileri kıyaslayan görsel bir çalışmadır. Bu çalışma, İK’nın beceri eksiklilerini belirlemesine yarar.

Udemy’nin raporuna göre “Kurumlar, bir yandan işgücüne yeni beceriler kazandırmakla uğraşırken, diğer yandan bu haritalandırmayı yapması için uzmanlar işe almaya başladı. J.P. Morgan; çalışanlarının gelecekte edinecekleri beceriler hakkında bir öngörüde bulunmak için MIT’nin Dijital Ekonomi Ekibi ile birlikte çalışıyor. Ayrıca, BT departmanında “beceri platformu” isimli bir pilot çalışmayı da yürütüyorlar. Platform, çalışanların mevcut becerilerini incelemelerine olanak tanıyor, yeni rolleri görüntülüyor ve kariyerlerinde bir sonraki aşama için gerekli eğitimleri görüntülemelerini sağlıyor.”

Udemy’nin tahmini: 2020 ve sonrasında kurumlar, işgüçlerini geleceğe hazırlamak için beceri haritalamasına ağırlık verecekler.

Udemy’nin tam raporunun devamı için: Udemy İşyeri Öğrenme Trendleri 2020: Geleceğin Becerileri 

10. Trend: Kurumsal tasarım için uzmanlığı geliştirmek

Gartner’deki araştırmacılara göre, İK liderlerinin yüzde 56’sı 2020’de kurumsal tasarım ve değişim yönetiminin en önemli öncelik olacağını söylüyor.

Araştırmayı gerçekleştirenler, “Çok çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Çoğu kişi, liderlerinin kurumu yeniden tasarlayabilecek ve değişimi yönetebilecek niteliklere sahip olmadığını söylüyor. Diğerleri ise daha hızlı ve taleplere daha duyarlı bir biçimde çalışmayı desteklemek için kurumları nasıl tasarlayacaklarını bilmiyorlar. Bir kısmı da çalışanların tüm bu değişimlerden yorgun düştüğünü söylüyor.”

“Günümüzde kurumlar, özellikle de işletme modelleri ve iş yapış şekilleri değişmesine rağmen iş akışlarını ve kişilerarası ağları doğru şekilde haritalandıramıyor. Kurumsal etkinlik, genellikle kurum öncelikleri ile uyumlu olmuyor. Üstelik ne planlama ve hedef belirlemenin ne de sonuçların kalitesini ve sıklığını yeterince ölçüyorlar.”

Gartner’ın tahmini: Belirsizliğin egemen olduğu zamanlarda daha çevik olmak, gelen taleplere ve ihtiyaçlara cevap verebilmek isteyen İK liderleri, değişim yönetiminde yukarıdan aşağıya yaklaşımı bırakmalı.  Karar verme ve planlama sürecinin kurumun altlarına kadar inmesi için çabalamalı. Bu yaklaşım; İK’nın, çalışanları değişim kararlarını almaya ve şekillendirmeye aktif bir biçimde katmasını ve değişim stratejilerine dâhil etmesini gerektiriyor.

Devamı için: 2020 İK Liderleri için En önemli 3 Önceliği

11. Trend: Öğrenme deneyimini genişletme ve kişiselleştirme

Docebo’daki uzmanlar, öğrenenler için çok fazla içerik olduğunu ifade ediyorlar. Hatta her öğrenen için en doğru malzemeyi ve ihtiyacı en iyi karşılayan içeriği bulmanın da çok zaman kaybettirdiğini söylüyorlar. Öğrenenlerin ilgisini canlı tutmak ise ayrı bir sorun.

“Öğrenme ve gelişim profesyonellerinin için en zorlu mücadele ilgiyi canlı tutmaktır. Bizim için en önemlisi, öğrenenler için mümkün olan en iyi öğrenme deneyimi sağlamaktır. Biz de çözümlerimiz ile her geçen gün daha yaratıcı hale geliyoruz.”

“Yapay zekâ ile güçlendirilmiş öğrenme platformlarının gücünden faydalanmak kişiselleştirme yaklaşımlarının kullanımını artıracak. Bununla birlikte, kişisel eğitmenler de kullanılacak. Dijital koçlar; dijital eğitimlerin tamamlanması için öğrenenleri destekleyecekler. Daha sonra onları başka içeriklere yönlendirecekler ve sorularını yanıtlayacaklar. Böylece katılımcılar hangi becerileri nasıl geliştirmek istedikleri hakkında daha fazla şey söyleyebilecek.”

“Yapay zekâ geliştikçe, akıllı Öğrenme Platformları, öğrenenlerin hangi becerileri geliştirmek istediğini belirlemesine olanak tanıyor. Daha sonra belirlenen becerilerin geliştirilmesi ile ilgili içerik platformdan sağlanıyor.”

Docebo’nun tahmini: Etkin öğrenme programlarının önemi arttıkça öğrenme araçları da önem kazanacak. İşyerleri yıldız çalışanlara yeni beceriler kazandırmaya, onları işe alıp elde tutmaya stratejik öncelik verecek. Bu sık karşılaşılan probleme sosyal öğrenme araçları ile çözüm bulunacak. Bu araçlar, konunun uzmanlarını kendi içeriklerini yaratıp paylaşmaları için destekleyecek. Üstelik bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre eğitim kataloğu oluşturan içerik derleme araçları da olacak.   

Devamı için: Öğrenmenin Yeni Çağı–2020 E-Öğrenme Trendleri 

12. Trend: İşe entegre edilmiş eğitim

EdgePoint Öğrenme’deki uzmanlar’a göre; 2020’deki en büyük değişim, bir yandan iş yürürken pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilen eğitimler olacak.

“Akıllı telefonlar ve cihazlar ile herkes çevrimiçi olduğundan, hayatlarımızın farklı yönleri hiç olmadığı kadar birbiri ile bütünleşmiş durumda.  Tıpkı bir mağazaya adımınızı attığınızda kampanya ve fırsat mesajlarının gelmesi gibi, gelecekte de kurumsal eğitim programları da mikro-öğrenme sayesinde daha bütüncül ve bütünleşmiş öğrenme fırsatları sunmaya başlayacak.

EdgePoint’in tahmini:  Parçalara ayrılmış eğitimler (örneğin Perşembe sabahı bir eğitime gidiyorsunuz sonra kitapçığı rafa koyup öğleden sonra çalışmaya devam ediyorsunuz), yavaş yavaş devre dışı bırakılarak iş başında eğitim ile anında uygulama başlıca trend olarak öne çıkacak.

Devamı için: "Kurumsal Eğitimin Geleceği Hakkında 2020’den Ne Beklemeliyiz?" 
 

Hem günümüz iş ortamını etkileyen trendleri, hem de İK/Öğrenme ve Gelişim profesyonellerinin bu zorluklar karşısında ne planladıkları öğrenmek ister misiniz? O zaman, bu ücretsiz webinarda bize katılın!

2020 Liderlik, Öğrenme ve Yetenek Gelişim Trendleri

18 Aralık 2019
20:00 TSİ

Bu webinarda, Blanchard Program Direktörü David Witt, The Ken Blanchard Companies’in 2020 İnsan Kaynakları/Öğrenme ve Gelişim Trendleri Anketi’nin sonuçlarını paylaşacak. Witt, Öğrenme ve Gelişim alanında ele alınmasını beklenen en önemli ve en yeni girişimi belirlemek için ankete katılan 800'den fazla profesyonelin cevaplarını irdeleyecek.

Webinara katılarak, bu alanda önümüzdeki yıl planladığınız girişimlerinizin meslektaşlarınızınkilerle ne kadar örtüştüğünü görebilirsiniz. Dünya’nın dört bir yanından webinara katılacak Öğrenme ve Gelişim profesyonellerine eşlik ederek öğrenecekleriniz:

• Öğrenme ve Gelişim alanında önümüzdeki yıl öne çıkan en önemli ve yeni girişim
• Kurumun farklı kademelerindeki liderler tarafından belirlenen diğer önemli girişimler
• Mevcut öncelikler karşısında yeni girişimlerin sıralaması

Witt, İnsan Kaynakları/Öğrenme ve Gelişim projelerini bütçe onayı almak üzere sunarken kullanabileceğiniz bazı stratejileri ve kaynakları da paylaşacak. Meslektaşlarınızın 2020’de nelere odaklanacağını öğrenebileceğiniz bu fırsatı kaçırmayın.

Kayıt olmak için tıklayın

Etkile Bülten

14.05.2024

Günümüzde en iyi liderlerin ortak özellikleri neler?

Blanchard'ın SLII® liderlik gelişim programının yeni, bir günlük tasarımında, eğitmenler En iyi Lider / En Kötü Lider Uygulaması ile başlıyor. Blanchard güven çalışmaları lideri Randy Conley’e göre bu uygulama, insanların, hem başarılı hem başarısız liderlikle ilgili kendi deneyimlerini, modelimizle ilişkilendirmeleri açısından harika bir yöntem.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

captcha

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası