DİNAMİK VE İNSAN ODAKLI ŞİRKETLER YARATMAK


Steve Jobs’un söylediği çok bilinen bir söz var, “Çılgın olanlar için söylemek gerekirse…. Her ne kadar bazıları onları çılgın olarak görse de biz onları dahi olarak görürüz, çünkü ancak dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar çılgın olanlar gerçekten dünyayı değiştirebilir.”

The Ken Blanchard Companies İşletme Çözümleri Başkan Yardımcısı Michael Lurie, bu sözü Apple ve diğer bütün büyük firmaların özündeki anlayışı verdiği için çok sever. Geleneksel üst-alt yaklaşımı yerine günümüzün açık pazar ortamında çalışanların tutkularını ve potansiyellerini ortaya çıkaracak çevik, insan odaklı şirketlere ihtiyacımız olduğunu söylüyor. 

“Yıllar önce özellikle 40 yaşının üzerindeki liderlere öğretilen liderlik stili işleyişin aksamasından kaçınmak için tasarlanmıştı. Oysa bugün liderlerin bu aksamayı kucaklaması, oluşturduğu fırsatları görmesi ve geleceği şekillendirmek için cesur adımlar atması gereken bir ortamdayız.” 

Lurie’a göre günümüzde çoğu şirket sürekli olarak değişen global bir pazarda faaliyet gösteriyor. “Geçtiğimiz yirmi yılda meydana gelen büyük değişimler — en önemlileri olarak dijital teknolojilerin küreselleşmesi, pazar sistemi ve eğitimi gösterebiliriz— pazarların korunmasını ve geleneksel şirket yönetim sistemlerini destekleyen şartları ortadan kaldırıyor, sanayi ekonomisini bilgi ekonomisine dönüştürüyor. Daha güçlü, esnek ve sürdürülebilir olan; dünya çevresinde milyarlarca insanın bireysel ve ortak becerilerini ortaya çıkaran şartlar oluşuyor.”

Dolayısıyla şirketler artık daha farklı, talepkar ve yetkilendirilmiş paydaş gruplara hizmet ediyor. Bu grubun içinde eskisinden daha fazla seçeneği olan ve bu seçenekler hakkında her zamankinden daha fazla bilgilendirilmiş çalışanları, ortakları ve toplulukları saymak mümkün. Bu tür bir ortamda, şirketler hayatta kalmak ve başarılı olmak için, sürekli olarak değişmek ve gelişmek zorunda. Ekonomi çarkının merkezinde inovasyon, ilişkiler ve kültür gibi elle tutulur olmayan insan kaynaklarına güven arttıkça herkes için yaratılan değeri en üst düzeye çekmek gerekiyor. İşte bu nedenle bireysel katkıları maksimize edecek ve ortak çabaları optimize edecek yeni bir şirket modeli tasarlanmalıdır. 


YENİ LİDERLİK BECERİLERİ

Lurie’ye göre, yeni çevik ve insan odaklı şirket modeli liderlerin tamamen farklı bir dizi beceriyi geliştirmelerini ve uygulamalarını gerektiriyor. Sanayi ekonomisi geleneklerinde, sermaye odaklı şirket modelinde “yönetim”, ağırlıklı olarak planlama, yönlendirme ve kontrolle ilgiliydi. Günümüzün çevik ve insan odaklı şirket modelini hızlı ve başarılı bir biçimde geliştirmek için liderlerin bu değişimin katalizörü, mimarı ve koçluğunu yapmaları gerekiyor. Bu nedenle yeni bir anlayışa ve bir dizi yeni beceriye ihtiyaçları var. 
 

  • Katalizörler: Geleneksel liderlik yaklaşımı az bulunurluk, rekabet ve koruma üzerine kurulu bir anlayıştı. Bu anlayış, dünyanın sermaye odaklı görünümüne dayanıyordu— az bulunur en değerli kaynak, bu kaynaktan geri kazanç elde etmek ise en önemli hedefti. Lurie’ye göre günümüzde, liderler sermayenin hem az bulunur olmadığını hem de en değerli kaynak olmadığını kabul etmeliler. Aslında, bugün bir şirketin en değerli kaynakları insan kaynaklarıdır ve insan kaynakları insan ihtiyaçları gibi sonsuzdur: İnsan yaratımı olan her şeyin arkasında sonu olmayan hüner, sıkı çalışma, tutku, sevgi ve bağlılık olmuştur ve olacaktır.

Lurie, “Değer yakalayan; az bulunurluk, rekabet ve korumaya dayanan sermaye odaklı anlayışın tam tersine ihtiyacımız var: Değer yaratan; bolluk, iş birliği içinde ve sürekli gelişerek değişen insan odaklı bir anlayış. Bu anlayış, sermaye odaklı geleneksel şirketlerimizi çevik ve insan odaklı şirketlere dönüştürmenin tam merkezini oluşturuyor. Bugün liderler bu dönüşümü harekete geçirmek için değer yaratan bu anlayış için model oluşturmalı ve başkalarında bu anlayışın oluşmasını sağlamalıdır.”  

  • Mimarlar: Buna ek olarak, liderler, strateji, operasyon ve organizasyon ile ilgili bir dizi işletme becerisinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuyor. İş birliği içinde devamlı gelişerek değişen bir yapıda, tüm paydaşlar için değer yaratan ve bu değeri artıran şirketler tasarlayacak mimarlar haline gelmeleri gerekiyor. 

“Rekabet avantajı üzerine bir stratejiye odaklanmak yerine artık liderler, yeni işletme modelleri ile ilgili yeniliklere odaklanmalılar. Strateji, geleneksel anlamda operasyonel planlama ve kontrol olarak değil, sürekli gelişerek değişme süreci olarak yürütülmelidir. Hiyerarşik yapıyı sürdürmek yerine liderlerin bir network kurumunu tasarlamayı öğrenmeleri ve network etkilerinden yararlanmaları ve yaratılan değeri artıracak şekilde davranmaları gerekiyor.” 

  • Koçlar: Son olarak, liderlerin ister bireysel, ister takım ve ister kurum düzeyinde olsun “teknik olmayan” diğer becerilerle ilgili olarak da yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Herkes için değer yaratmak adına, çalışanları iyice anlamalı; onların yeteneklerini fark etmeli ve takdir etmeli; etkin ve iş birliği içinde birlikte çalışmalarına yardım etmeli ve böylece onların tutkusunu ve potansiyelini tam olarak ortaya çıkaran birer koç haline gelmeliler. 

Lurie, “Bu süreç liderlerin kendilerini ve diğerlerini iyice anlaması ile başlar. Her birinin (Kendisinin ve diğerlerinin) sürece ne katabileceğini ve başarmak için neye ihtiyaç duyduğunu görmesi gerekir. Farklı ve çalışanları sürece dâhil eden takımlar yaratmak, bireysel ve takım performansını kolaylaştırmak için yeterliliklerini geliştirmelidir. Liderler bunun yanı sıra kurum içinde ortak çalışma, etkileme, değişim yönetimi ve kurum kültürünü şekillendirmekle ilgili yeterliliklerini de geliştirmelidir.” 


YENİ BİR DİZİ YETENEĞİ GELİŞTİRMEK

İş dünyası hızla değişiyor ve liderlerin öğrenmek ve uzmanlaşmak için yıllarını verdiği liderlik anlayışları, bir dizi beceri ve davranış artık günümüzün şartlarını karşılamıyor ve hatta tamamen geçersiz kalıyor. Bu yeterlilikler yakında var olmayacak bir dünya için geliştirilmişti. Bugünün liderleri hızla gelişen bu dünyada yeni bir dizi yeterliliğe ihtiyaç duyuyor. Kısa dönemde olağanüstü performans göstermek ve sürdürmek, uzun dönemde ise yüksek değerde büyüme elde etmek isteyen şirketler için liderleri, yeteneklerini çevik ve insan odaklı şirketler oluşturmak için geliştirmeliler. Ancak bu yetenekleri geliştirebilen liderler, yirmi birinci yüzyılın açık pazarlarında başarı kazanacak güçlü ve kalıcı işletmeler yaratacak “çılgınların” potansiyelini açığa çıkarabilir.


 

Kurumunuzda çevik, insan odaklı liderlik becerilerini geliştirmek için neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? O zaman bu ücretsiz web etkinliğinde bize katılın! 


DİNAMİK VE İNSAN ODAKLI ŞİRKETLERE LİDERLİK ETMEK İÇİN GEREKEN BECERİLER 
25 Haziran 2014 Çarşamba 
19:00 TSİ 

Günümüzün artan zorlukları ve karmaşıklığı ile birlikte, liderlerin ihtiyaç duyduğu beceriler ile şu anda sahip olduğu beceriler arasındaki uçurum gittikçe artıyor. Bu uçurum kısa dönemde performans, uzun ve orta dönemde ise gelişim ve uyum sağlama yetersizliği olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler, bugünün açık pazarlarında başarılı olmak için liderlerinin becerilerini acilen geliştirmeliler.

Bu webinarda, The Ken Blanchard Companies İşletme Çözümleri Başkan Yardımcısı Michael Lurie, liderlerin günümüzün karmaşık ve sürekli değişen ortamında ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmek için stratejik ve güçlü bir yaklaşım olan Blanchard Liderlik Gelişimi Çerçevesini tanıtacak. Katılımcılar aşağıdaki konuları keşfedecek:
 

  • Liderlik stratejisi ve yapısı oluşturmak: Şirketin tüm kademelerinde liderlik becerilerini geliştirmek için kapsamlı bir sistemi nasıl yaratacaklarını öğrenecekler.
  • Entegre Öğrenme Yolculukları Yaratmak: Üç temel soruya nasıl cevap vereceklerini öğrenecekler: Geliştirilecek beceriler nelerdir? Hangi içerik bu becerileri en iyi şekilde geliştirir? Hangi öğrenme deneyimleri bunu en etkin ve verimli şekilde sağlar?
  • Sürekli Gelişme için Tasarlama: Dinamik liderlik becerilerini oluşturan bir sistemi nasıl tasarlayacaklarını öğrenecekler. Bu sistem daima değişen ihtiyaçlara ve durumlara cevap verebilmek için uyum sağlayabilen ve gelişen bir sistemdir. 


Kimler Katılmalı?
 

  • Kurumlarında öğrenme ve gelişim tasarım, yönetim ve stratejisine odaklanan İK ve Kurumsal Gelişim Profesyonelleri. 
  • Karmaşık iş meselelerini çözmek, ölçülebilir sonuçlar elde etmek, üretkenlik ve performansı iyileştirmek için liderlik kapasitelerini geliştirmek isteyen üst düzey liderler.
  • İnsanların ve kurumların daha yüksek bir çıtada liderlik etmesini sağlayan değerleri, becerileri ve yeterlilikleri oluşturan öğrenme sistemlerini ve modellerini değerlendiren karar vericiler. 

21. yüzyıl için tasarlanmış ve liderlik becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bu güçlü ve yeni yaklaşımı öğrenme fırsatını kaçırmayın.

Şimdi Kaydolun!

Etkile Bülten

14.05.2024

Günümüzde en iyi liderlerin ortak özellikleri neler?

Blanchard'ın SLII® liderlik gelişim programının yeni, bir günlük tasarımında, eğitmenler En iyi Lider / En Kötü Lider Uygulaması ile başlıyor. Blanchard güven çalışmaları lideri Randy Conley’e göre bu uygulama, insanların, hem başarılı hem başarısız liderlikle ilgili kendi deneyimlerini, modelimizle ilişkilendirmeleri açısından harika bir yöntem.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

captcha

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası