ÜST DÜZEY LİDERLERDEN OLUŞAN TAKIMLARA KOÇLUK

Anlaşmazlık. Netlik eksikliği. Açık olmayan, belirsiz karar alma süreci. Blanchard danışmanları Lael Good ve Diana Urbina, tepe yönetim takımlarıyla yaptıkları çalışmalarda yukarıda sayılanların hepsini deneyimlediler.

"Şaşırtıcı bir şekilde, tepe yönetimde yer alan liderler son derece deneyimli olmalarına rağmen genellikle ortak bir amaç doğrultusunda çalışan bir takımdan ziyade bireylerden oluşan bir topluluk gibi hareket ediyorlar. Tabi bunun pek çok nedeni var," diyor Good.

"Birincisi, üst düzey yöneticiler, yönettikleri bölümleri ya da departmanları temsilen orada yer alıyorlar. İkincisi, liderleriniz, kendi bölümlerini yönetmeye ve bunu birbirlerinden bağımsız olarak yapmaya alışmış durumdalar.”

"Üçüncüsü ise geribildirim eksikliği," diyor Good. "Kariyerinin bu aşamasındaki bir liderin, etkinliğini artıracak türden bir geribildirim alması da pek olası görünmüyor."

Takım olarak bir araya gelmek

Good ve Urbina bu zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle tepe yönetim takımında yer alan liderlerin kendi departmanlarını kapının dışında bırakmalarını istiyor.

Good, "Odaya girdikleri andan itibaren, tepe yönetim liderlik takımı olarak görevleri, kuruma bir bütün olarak hizmet etmek ve insanların başarılı olacakları bir ortam yaratmak için birbirlerine bağlı olarak ne yapacaklarına odaklanmak olmalı," diyor.

Urbina, "Sıradaki odak noktası 'sistem'dir. 'Sistem', bu takımının kuruluştaki diğer sistemlerle nasıl etkileşime girdiğini ve bu takımın iç süreçlerini içerir, " diyor.

"Lael ve benim tabirimizle 'mevcut sistem' üzerinde çok fazla gözlem yapıyoruz. Blanchard Takım Liderliği modelinin merceğinden takım dinamiklerine bakıyoruz. Bu modeli, takımın nasıl davrandığına ve liderin takım üyelerini yüksek performansa ulaştırmak için neler yapması gerektiğine dair 360 derecelik bir değerlendirme olarak düşünebilirsiniz.”

"Blanchard yaklaşımı, takımın bulunduğu noktaya göre bir öğrenme ve gelişim deneyimi sunar. Biz de, takım üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduklarını ve bazı dinamikleri keşfetmek için ilk yaptığımız değerlendirmeyi, görüşmeler ve gözlemlerle birleştiriyoruz."

Good, "Takım değerlendirmemiz, 24 sorudan oluşuyor. Bu sorular, yüksek performanslı bir takım oluşturmak için gerekli olan araştırmaya dayalı dört yapı taşına göre sıralanıyor," diyor. "Bu dört yapı taşı Sonuçlar Üzerinde Anlaşmak, Uyuşmazlık Sırasında İletişim Kurmak, Takımın Kenetlenmesini Sağlamak ve Yüksek Performansı Sürdürmektir."

Uyuşmazlıklarla başa çıkma

Good ve Urbina'nın müşterilerinin takımlarına yardım ederken karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri uyuşmazlıklarla başa çıkmak.

Urbina, "Birçok insan için uyuşmazlıklar tehlikelidir. Diğerleri için ise uyuşmazlık doğaldır çünkü onlara istediklerini elde etmek için çatışma ve uyuşmazlığın gerekli olduğu öğretilmiştir," diyor.

"Uyuşmazlıkları yönetebilmek genellikle çeşitli iletişim stratejilerini öğrenmekle ilgilidir. Bir yanda takımın uyumu bozulmasın diye aklındakileri paylaşmaya çekinip kendi fikirlerini önemsizleştirmeye ihtiyaç duyan kişileri vardır. Diğer tarafta da aklındakileri filtresiz bir şekilde fazla samimiyetle söyleyip fikirlerini karşı tarafa kabul ettirmeye çalışarak tartışmayı kazanma ihtiyacı güden kişiler bulunur. Söz konusu iletişim stratejileriyle her iki eğilime sahip kişilerle başa çıkmak ve takım için doğru dengeyi bulmak çok önemlidir çünkü ancak bu şekilde herkesin sesini duyurma şansı olur."

Good, "Bu aşama, sürecin doğal bir parçası olarak uyuşmazlığa yeni bir pencereden baktığımız noktadır," diye ekliyor.

Takım üyelerine geribildirim vermek

Gelişim deneyimi süresince, Good ve Urbina, eğitim, danışmanlık ve koçluk yaklaşımlarını bir araya getiriyor. Takım üyelerinin davranışlarını değiştirmesine destek olacak geribildirim sağlamak için takım gözlem yöntemlerini kullanıyorlar. Bunu genellikle bir takımın düzenli olarak planlanan toplantılarına katılarak yapıyorlar. Toplantının sonunda Blanchard danışmanlarının geribildirimde bulunmaları ve takımı hesap verebilir hale getirmeleri için zaman ayrılıyor.

Urbina, "Hassas geribildirimler biraz rahatsız edici olabilir, bu nedenle toplantıdan sonra belli bir rahatlık seviyesine ulaşana kadar bunu bire bir yapmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca geribildirimi gerçek zamanlı olarak o an vermeden önce de her zaman izin alıyoruz" diyor.

"Birkaç ay sonra, bir ekip üyesiyle güven inşa ettikten sonra, o kişiye şunu soruyoruz: 'Ekip toplantısı sırasında bu davranışını dile getirmek için senden müsaade isteyebilir miyiz? Benim yanımda yeterince güvende hissediyor musun? O anda sana gerçek zamanlı geribildirimde bulunabilmemiz için takımına karşı kendini yeterince güvende hissediyor musun?

"İzin alıp güven kazanmak, bir takımın hesap verebilir olmasını ve daha iyi davranmasını hızlandırır. Ayrıca takım üyelerinin birbirleriyle olan sorunları üzerinde çalışacağı psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratır."

Takım gelişim oturumları

Good ve Urbina, takımın etkinliğini artırmak için üç ayda bir takım gelişimini hızlandırma ve takım gelişimi oturumları gerçekleştirmeyi öneriyor.

Urbina, "Takım gelişimini hızlandırma oturumları; takım vizyonunu, amacını, normlarını, rol tanımlarını ve hedeflerini tanımlamaya ve bunlara uyum sağlamaya odaklanır. Takım Değerlendirmesi sonucunda takımın başarılı olması için ortaya çıkan en önemli öncelikler, devam eden çalışmalar için eylemler ve stratejiler olarak belirlenir," diyor.

"Takım gelişimi oturumları, daha verimli olmaları için ihtiyaç duyabilecekleri ek becerileri takıma kazandırmaya odaklanır. Takımın gerçekten yaptığı işlerde uygulamaları da içerirler. Güven Oluşturma, Görüşme Kapasitesi, Duygusal Zekâ ve Liderlik Bakış Açısı gibi eğitim içerikleri, bir takımın iletişim becerileri geliştirmesini ve takım dinamiklerini anlamasını sağlayarak yüksek performansa ulaşmayı kolaylaştırır,” diyor Good.

Başarı için üç kritik unsur

İki Blanchard danışmanı, değerlendirme, gözlem ve geribildirim sürecinin iyi işlediğini ancak bazı ön koşulların kritik olduğunu söylüyor.

Good, "Temeli oluşturmak için üç ana bileşen var," diyor. "Birincisi, danışmanlar ile takım lideri arasında ve nihayetinde takım üyelerinin her biri ile güçlü bir uyum sağlamak. Takım koçları ile takım arasında bir bağ olduğundan emin olmak için çok çalışıyoruz.”

Urbina, "İkinci olarak, takım liderinin güçlü bir destekçi olması gerekiyor. Takım lideri bu çalışmayı takım için bir öncelik haline getirmezse veya geribildirimleri dinlemeye ve sürece tam olarak dahil olmaya istekli değilse o girişim başarısız olabilir," diyor.

Good, "Üçüncü kriter, tepe yönetim takımında, Blanchard danışmanlarıyla birlikte çalışıp bu süreç sırasında verilecek görevleri ve takibi yönetecek birinin bulunmasıdır," diyor. "Bu, bilinçli bir şekilde önceliklendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç ve yolculuktur. Bunu genellikle, tepe yönetim takımındakilerin gelişimine destek olmak üzere atanan üst düzey kurumsal gelişim veya öğrenme ve gelişim lideri üstlenir."

Bazı en iyi uygulamalar

Good ve Urbina, başarı için üç kritik unsura ek olarak bir dizi en iyi uygulama da önermektedir.

Good, "Eğitim-danışmanlık-koçluk metodolojisinin kullanılmasını öneriyoruz," diyor. "Bu metodolojiyi araştırmaya dayalı bir çerçeve ile birleştirmek, takımların yüksek performanslı bir takım olma yolculuğunda ilerlemelerine yardımcı olur. Temel dayanak bu."

Urbina, "Ardından, şu anda bu takımı neyin harekete geçirdiğini ortaya çıkarın. Bu tür bilgiler, değerlendirme, gözlem ve görüşmeler yoluyla elde edilir,” diyor.

Urbina ve Good ayrıca iki danışman bulunmasının ve onların da birlikte çalışmasının çoğu görev için en uygun yöntem olduğuna inanıyor.
Urbina, "İki kişinin tepe yönetim takımıyla çalışması, takım dinamiklerini gözlemlemek ve takımın etkinliğini artırmak için en iyi fırsatı sunar," diyor.

Good, "Yüksek performanslı takımların ne yaptıkları kadar birlikte nasıl çalıştıklarına da zaman ayırdıklarına inanıyoruz," diye ekliyor. "Bu en iyi uygulamaları sağlam bir metodolojiyle bir araya getirdiğinizde, kuruluşunuzdaki tüm takımların -özellikle de tepe yönetim takımlarının- yüksek düzeyde performans göstermesine yardımcı olabilirsiniz."
 

Takımlarınızın içindeki potansiyeli ortaya koymaları konusunda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu ücretsiz bir webinarda bize katılın!

Takımların Başarılı Olmasına Yardımcı Olmak

20 Temmuz 2023 Perşembe 17.00 TSİ

Çoğu takım, kendileri için belirledikleri beklentileri karşılamakta zorlanır. Ayrıca anketler, takım üyelerinin yalnızca dörtte birinin takımlarının yüksek düzeyde performans gösterdiğine inandığını göstermektedir.

Blanchard takım etkinliği danışmanları Lael Good ve Diana Urbina'ya katılarak takımların yaygın olarak karşılaştığı zorlukları ve bunların nasıl başarılı bir şekilde ele alınacağını inceleyin. Dünyanın dört bir yanından liderlik, öğrenme ve yetenek geliştirme uzmanlarıyla birlikte keşfedecekleriniz:
  • Takımların başarılı olması için en önemli üç kritik faktör.
  • Yüksek performansın dört yapı taşı.
  • Organizasyonun neresinde olduğunuzdan bağımsız olarak bir takımı nasıl geliştirebileceğiniz.
Netliği ve karar verme sürecini iyileştirmek, çatışmalarla etkili bir şekilde başa çıkmak ve daha iyi takım iletişimi becerileri geliştirmek, kuruluşunuzdaki takımların performansını artırabilir.

İster lider ister katılımcı olun, kurumunuzdaki takımları geliştirmek için neler yapabileceğinizi öğrenmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Kayıt olmak için tıklayın!
 
 
 
 
 
 
 
 

Etkile Bülten

14.05.2024

Günümüzde en iyi liderlerin ortak özellikleri neler?

Blanchard'ın SLII® liderlik gelişim programının yeni, bir günlük tasarımında, eğitmenler En iyi Lider / En Kötü Lider Uygulaması ile başlıyor. Blanchard güven çalışmaları lideri Randy Conley’e göre bu uygulama, insanların, hem başarılı hem başarısız liderlikle ilgili kendi deneyimlerini, modelimizle ilişkilendirmeleri açısından harika bir yöntem.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

captcha

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası