Kurumsal Performans

Rekabetin yüksek olduğu bir iş dünyasında talepleri karşılamak için kurumsal performansınızı artırın

Günümüzün iş ortamında kurumlar, rekabet gücünü korumak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamak için iyi performans göstermek konusunda giderek artan bir baskı altındadır. Kurumsal performansı yüksek seviyede tutmak, liderlerinizin aşağıdaki yetkinlikleri kazanmasını gerektirir:

  • Stratejiler, süreçler ve yapıları kurumun tüm hedef ve amaçları ile uyumlu hale getirmek.
  • Verimli iş akışları ve süreçleri belirleyerek yönetmek.
  • Değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak.
  • İşe ve şirketin ürün ve hizmetlerine yönelik yaklaşımlarında inovatif olmak.
  • Kapsayıcılığı, çeşitliliği, sosyal sorumluluğu ve sürdürebilirliği önceliklendiren bir kültürü desteklemek.

Olağanüstü kurumsal performans için temel bileşenler

Liderler, kurumsal performansın artmasında, kurumun daha iyi işletilmesinde, hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve kurumun büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. Blanchard programları, liderlere kurumsal etkinliği destekleyen bir dizi beceriyi nasıl geliştireceklerini öğretir:

Net bir vizyon ve strateji belirlemek
Kurum için net bir vizyon ve strateji belirlemek ve bunu tüm çalışanlara etkili bir şekilde aktarmaktır.

Hesap verebilirlik ve mükemmellik kültürü yaratmak
Çalışanların yüksek standartlardan sorumlu olduğu ve hedeflenen sonuçları gerçekleştirdiği için ödüllendirildiği bir hesap verebilirlik ortamı yaratmaktır.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın bayraktarı olmak
Tüm çalışanların kendilerine değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve dahil edildiğini hissettiği bir kültür yaratmaktır.

İnovasyon ve yaratıcılığı teşvik ederek değişime uyum sağlamak ve çevik olmak
Liderler değişime uyum sağlayabilmelidir ve gerektiğinde yeni fırsatlara, zorluklara ve trendlere hızlıca cevap vermek için yön değiştirmeye hazır olmalıdır.

Önerilen Çözümler

Tüm Çözümler
Program

SLII

Dünya'nın en yaygın kullanılan liderlik programı SLII, liderlere iş arkadaşları ile nasıl anlamlı ilişkiler kuracaklarını öğretir. Böylelikle katlanan bir etki oluşur ve çalışanlar daha üretken, işlerine ve kurumlarına daha bağlı olur. Sonuçta kurumları da üstün başarı gösterir. Ödüllü öğrenme tasarımımız SLII Deneyimi, Blanchard'ın en son araştırmalarını ve günümüzün en gelişmiş tasarım teorisini bir araya getirmektedir.

Detaylı Bilgi
Program

Koçluğun Temelleri

Koçluğun Temelleri programı ; yalnızca yönetmekle kalmayıp güven ve özerklik ortamını geliştirmeleri, üretkenliği artırmaları ve toplam sonuçları iyileştirmeleri için gereken zihniyeti, becerileri ve yapılandırılmış koçluk sürecini yöneticilerinize öğretir. Beceri odaklı, pratik bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

Detaylı Bilgi
Program

Blanchard Yöneticilik Esasları

Bu dönüşümsel liderlik programı; yöneticiliğe yeni adım atmış olanlar ve ekip üyeleri ile olumlu ilişkiler kurmak, bağlılığa ilham vermek ve üretkenlik sağlamak için gereken temel becerileri geliştirmeye ihtiyaç duyanlar içindir.

Detaylı Bilgi
Program

Kişisel Liderlik

Kişisel Liderlik programımız çalışanlara yetkilendirilmiş proaktif kişisel lider olmak için gereken zihniyet ve becerileri öğretir. Böylece bireyler kendi başarıları için sorumluluğu üstlenirler ve kurumları için hedeflenen sonuçları elde etmeye kendilerini adarlar.

Detaylı Bilgi
Program

Takım Liderliği

Takım Liderliği programımız, yöneticilere yüksek performanslı takımlar kurmak ve sürdürmek için takımlarının gelişimini teşhis etmeyi ve doğru liderlik stilini uygulamayı öğretir. Böylece takımlar, projeleri gerçekleştirme, işinizi büyütme ve karşılaştıkları tüm zorluklar karşısında çevik olma kabiliyetlerini artırırlar.

Detaylı Bilgi
Program

Değişimde İnsanlara Liderlik Etme

Değişimde İnsanlara Liderlik Etme programımız; yüksek katılımlı, iş birliğine dayalı bir liderlik yaklaşımını benimser ve tüm tarafları değişim sürecine davet eder. Bu kapsayıcı yaklaşım, kurumsal değişime liderlik etme üzerine gerçekleştirilen araştırmalara ve bu alandaki 30 yıllık tecrübelerimize dayanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Program

Güven Oluşturma

Güven Oluşturma programımız; güven oluşturmayı öğreterek katılımın, yaratıcılığın ve bağlılığın yüksek olduğu bir ortam yaratmanıza destek olur. Liderlerinize, iş yerinde çalışanlarıyla güvene dayalı ilişkiler kurmalarına ve sarsılan güveni tamir etmelerine yardım eder.

Detaylı Bilgi
Program

Görüşme Kapasitesi

Görüşme Kapasitesi; insanlara, zorlayıcı konular ve uyuşmazlıklar meydana geldiğinde, yapıcı ve öğrenme odaklı diyalog kurmayı öğretir. Böylece baskı altında bile iyi kararlar alır ve en iyi çözümü bulurlar.

Detaylı Bilgi
Program

Takım Oluşturma ve İş Birliği

Yeni başlayan çalışanlardan üst düzey yöneticilere kadar, modern işlerimizin çoğu başkalarıyla iş birliği yapmayı ve takım kurmayı gerektiriyor. Bu online eğitimde takım liderleri ve takım üyeleri aşağıdaki konularda bilgi edinerek nasıl daha etkili olabileceklerini öğrenecekler:

Detaylı Bilgi
Program

Değişime Uyum Sağlama

Değişime Uyum Sağlama çevrimiçi eğitimimiz, bilinçli farkındalık uygulaması ile başlayarak çalışanlarınızın değişime uyum sağlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bilinçli farkındalık temeli üzerine inşa edilen eğitim; katılımcılara merak, cesaret ve dayanıklılıklarını kullanarak değişimi nasıl benimseyebileceklerini göstermektedir.

Detaylı Bilgi

İlgili Kaynaklar

Tüm Kaynaklar

Kurumsal performansınızı artırın

Bugünün sürekli değişen iş ortamı; stratejilerini hızla güncelleyebilen, kritik marka değerlerini destekleyen liderler gerektiriyor. Bir yandan da çalışanlarını şirket vizyonunu gerçekleştirmeye odaklanmış tutmalılar. Kurumsal performansınızı her kademede geliştirmenize yardımcı olacak size için bir öğrenme yolculuğu oluşturalım.

Bizimle İletişime Geçin

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası