Arizona Sağlık Hizmetleri DepartmanıArizona Sağlık Hizmetleri Departmanında Verilen Liderlik Eğitimi Performans ve Esenliği Nasıl Artırdı


Arizona Sağlık Hizmetleri Departmanı, kurumdaki stratejik hedefleri desteklerken bir yandan da çalışanların kurumda kalma oranını ve esenlik hissini artırmayı istiyordu. ADHS'nin iş gücü gelişimi direktörü Lynn Harrison, "İş gücümüz hızla büyüyen ve sürekli değişen bir yapıdaydı ve gerçekleştirilen anketlerinde en önemli endişe alanının esenlik olduğu tespit edildi," diyor. "Takım üyeleri ve yöneticileri arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkileyecek beceri gelişimine odaklandığımızda, bunun mevcut zorlukları ele almamıza ve stresin azalmasına yardımcı olacağını biliyorduk. Liderlerimizi desteklemenin en iyi yolu, beceri ve özgüven gelişimine odaklı eğitimler vermek gibi görünüyordu. Bu nedenle, kurum içinde farklı kademelerdeki liderlere öğrenme yolculukları tasarlamak ve gerçekleştirmek için Blanchard ile birlikte çalışmaya başladık."

The Leader Essentials programı, kurum genelinde yeni ve potansiyel liderler için oluşturuldu. Program, Kişisel Liderlik, Güven Oluşturma ve Blanchard Yöneticilik Esasları eğitimlerini kapsıyordu. The Advanced Leadership programı ise daha deneyimli liderler için tasarlandı. Program; SLII®, Güven Oluşturma, Değişimde İnsanlara Liderlik Etme ve Blanchard Yöneticilik Esasları eğitiminin İletişim Esasları bölümlerinden oluşuyordu.

Her iki öğrenme yolculuğuna katılanlar, Blanchard Exchange platformu aracılığıyla bireysel çalışma bölümünü yaptılar. Bireysel çalışmayı tamamladıktan sonra katılımcılar, haftada bir kez, Blanchard eğitmeni ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimde bir araya geldi. Bu sanal oturumun amacı tüm katılımcıların buluşup öğrendiklerini ve yeni becerilerini nasıl uygulamaya koyacaklarını tartışmalarıydı.

Bu öğrenme deneyimine katılacak olanları liderleri belirledi. Eğitim için oluşturulan gruplar 25 kişiden oluşuyordu. Programın tasarımının bir parçası olarak, her katılımcıya bir başarı ortağı atandı. Bu ortaklar birbirlerini hesap verebilir tuttu, becerileri uygulamak için birlikte çalıştı; deneyimleri ve yaşadıkları zorluklarla başarılar üzerine konuştular.
Harrison, "Başarı ortağı programı ve haftalık sanal oturumlar sırasında tartışma odalarının kullanılması, bir katılımcı topluluğu oluşturmaya yardımcı oldu," diyor. "Kurumumuzun farklı bölümlerinden insanları eşleştirerek kurum genelinde sosyal destek ağları oluşturuyoruz. Böylece gruplaşmalar bozuluyor ve aynı zamanda da bağ kurma ve aidiyeti teşvik ediyoruz."

Eğitimin Sonuçları ve İş Üzerindeki Etkisi

Eğitimin etkinliğini ölçmek için Harrison ve ekibi üçüncü ve dördüncü düzey değerlendirmelere odaklandı. "Katılımcılardan gelen verileri ölçmek için eğitim sonrası ankete ek olarak, sonuçları doğrulamak için bu kişilerin bağlı çalışanlarından veya doğrudan bağlı oldukları yöneticilerinden gelen verileri de kullandık."

The Leader Essentials program anketi için katılımcılara yeni ve değerli bilgi-beceriler edinip edinmedikleri ve bu becerileri iş başında uygulayıp uygulayamadıkları soruldu. Katılımcıların doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, eğitim sonrasında kendilerine bağlı çalışan bu katılımcılarda gelişmiş lider davranışları gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu.

Katılımcılardan elde edilen sonuçlar şunlar:

 • %97'si öğrenme deneyiminden yeni ve değerli bilgi-beceriler edinmiştir.
 • %94'ü yeni bilgi ve becerileri işlerinde kısmen ya da büyük ölçüde uygulayabilmiştir.
 • %89'u lider davranışlarını geliştirebilmiş, %37'si önemli ölçüde ve %11'i olağanüstü gelişme göstermiştir.
 • %92'si bu gelişmelerin bağlı oldukları yönetici, eş düzey yöneticiler veya diğer kişilerle olan ilişkileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor.
 • %83'ü yeni davranışları işe döndüklerinde uygulamaya başladıklarında yöneticilerinden aldıkları rehberliği orta veya yüksek olarak değerlendirmiştir.
 • %89'u bir lider olarak rollerine daha bağlı ve motive hissetmiştir.
 • %81'i gelişim eğitiminin bir sonucu olarak kurumda kalma konusunda daha kararlı hissetmiştir.
 • %89'u geliştirdikleri lider davranışlarının hem kendilerinin hem de takımlarının performansına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Performans iyileşmesini %48,38 olarak tahmin etmişlerdir.

Katılımcıların bağlı oldukları yöneticilerden elde edilen sonuçlar şunlardır:

 • %100'ü eğitim katılımcılarının liderlik davranışlarında iyileşme görmüş, %61,25'i önemli veya istisnai iyileşme göstermiştir.
 • %80'i ise eğitim katılımcılarının liderlik becerilerindeki iyileşme sayesinde, katılımcıların bağlı çalışanlarının veya diğerlerinin genel performansını artırmasına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Genel performans iyileşmesini %52,63 olarak tahmin etmişlerdir.
 • Bu veriler, gerçekteki toplam performans artışını temkinli bir tahminle  %25,79'luk olarak hesaplamak için kullanılmıştır.
The Advanced Leadership programı anketi için katılımcılara yeni ve değerli bilgi-beceriler edinip edinmedikleri ve bu becerileri iş başında uygulayıp uygulayamadıkları sorulmuştur. Katılımcıların bağlı çalışanlarına ise liderlerinin eğitimden edindikleri yeni becerileri uyguladıklarını gözlemleyip gözlemlemedikleri sorulmuştur.

Katılımcılardan elde edilen sonuçlar şunlardır:

 • %100’ü öğrenme deneyiminden yeni ve değerli bilgi-beceriler edinmiştir.
 • %96'sı yeni bilgi-becerileri iş yerinde kısmen veya büyük ölçüde uygulayabilmiştir.
 • %94'ü davranışlarını geliştirebildiklerini, %45'i önemli ölçüde ve %5'i olağanüstü gelişme gösterdiklerini belirtmiştir.
 • %100'ü bu gelişimlerin liderleri, eş düzeyleri veya diğerleriyle olan ilişkileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanmaktadır.
 • %92'si yeni davranışları iş başında uygulamaya başladıklarında yöneticilerinden aldıkları rehberliği orta veya yüksek olarak değerlendirmiştir.
 • %100'ü lider olarak rollerine daha bağlı ve motive hissetmiştir.
 • %92'si bu eğitiminin bir sonucu olarak kurumda kalma konusunda daha kararlı hissetmiştir.
 • %84'ü geliştirdikleri lider davranışlarının kendi performanslarına ya da başkalarının performansına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Performans iyileşmesini %37,88 olarak tahmin etmişlerdir.

Eğitimden geçen liderlerin bağlı çalışanlarından elde edilen sonuçlar şunlardır:

 • %100'ü liderlerinin eğitimdeki yeni becerileri uyguladığını gözlemlemiştir.
 • %99'u liderlerinin davranışlarının iyileştiğini gözlemlemiş ve %68,97'si önemli veya istisnai bir iyileşme görmüştür.
 • %93'ü liderlerinin geliştirdiği becerilerin bir sonucu olarak daha bağlı hissetmiştir.
 • %82'si liderlerinin geliştirdiği becerilerin bir sonucu olarak kurumda kalma konusunda daha kararlı hissetmiştir.
 • %86,21'i liderlerinin geliştirdiği davranışların kendi performanslarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu düşünmektedir. Genel performans gelişimini %52,59 olarak tahmin etmişlerdir.
 • Bu veriler, %31,26'lık münferit performans gelişimini hesaplamak için kullanılmıştır.
Harrison, "Elde ettiğimiz sonuçlardan son derece memnunum," diyor. "The Advanced Leadership programına katılanların %100'ünün yeni ve önemli beceriler kazandığını ve bir lider olarak rollerine daha fazla önem verdiklerini biliyoruz. Programların, katılımcılar, onların bağlı çalışanları, yöneticileri ve bir bütün olarak kurum üzerinde olağanüstü olumlu etkisini fark ettiğimizde grubun pozitif enerjisini hissedebiliyorduk.

"Öğrenme yolculuklarını ve sürdürülebilirlik stratejilerini ABD Genel Cerrahi Servisinin İş yeri Ruh Sağlığı ve Esenliği Çerçevesi üzerine yapılandırdık. Bu çerçevede hareket etmek, çabalarımızın kurum kültürümüzle uyumlu olmasını sağladı. Kültürümüz; çalışanların bağlı hissettikleri, büyüyüp gelişmek için ilham aldıkları ve desteklendikleri yüksek performanslı, bağlı bir iş gücünü teşvik etmeyi içeriyor. Anketin açık metin bölümündeki yorumlar, hedefi tutturduğumuzun bir göstergesi.”

Genel olarak Harrison, özellikle eğitimi uygulamak için sahip oldukları zaman göz önüne alındığında, Blanchard ile ortaklığı ve eğitimleri bir başarı olarak değerlendiriyor.

Harrison, "Ben gerçek bir planlamacıyım ve eğitimi planlamak için biraz daha zamanım olsun isterdim ama sonuçları gördüğümde bunu hızlı bir şekilde uygulamaya başladığımız için memnun oldum," diyor. "İnsanlara tavsiyem de bu: mükemmel olmak zorunda değil; sadece ilerleme kaydetmeniz gerekiyor. Bir an önce başlayın."

Harrison ayrıca erken başarının, liderlik gelişimi müdürü Madeline Robles tarafından tasarlanan ve uygulamaya koyulan pratik yapma toplulukları, mikro öğrenme ve takip tazeleme eğitimleri de dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik çabaları için de önemli bir destek sağladığını belirtiyor.

Bu başarı, katılımcıların ve birlikte çalıştıkları kişilerin geribildirimlerinde de yankı buluyor. Sonuç olarak, bu liderlik eğitimlerine erişim, liderlerin takımlarına rehberlik etme ve bireylerin ihtiyaçlarına göre destek ve çözümler sunma becerilerini geliştirdi.

The Leader Essentials programına katılanların yorumları arasında şunlar yer alıyor:

"Ne tür bir desteğe ihtiyacım olduğunu açıkça söyleyebilmenin yanında yeteneklerim ve kapasitem konusunda samimi olabilmek için yöneticimle olan iletişimimi geliştirdiğini düşünüyorum."

"Bağlı çalışanlarımla yaptığım birebir görüşmeler iyi karşılandı ve daha fazla güven ve şeffaflık sağladı."

"Üst yönetimimle bazı sorunları ele alabildim ve gerçekleri söyleyebildim."

"Kişisel Liderlik teşhisi çok etkileyiciydi ve anlama düzeyimi daha iyi görmeme yardımcı oldu."

"Liderlik eğitimini aldıktan sonra takımımda yönetici rolüne terfi ettim. Bu eğitim, çalışanlarla yaptığım birebir görüşmelerde yol gösterici oldu ve hedef belirleme sürecinin farklı aşamalarında olan farklı ekip arkadaşlarını desteklemenin değişik yollarını bulmamda çok yardımcı oldu."

Leader Essentials programına katılanların doğrudan bağlı oldukları yöneticilerinden gelen yorumlar ise şu şekilde:

"[Eğitime katılan ve bana bağlı çalışan yöneticinin] performansına ve karar alma sürecine daha fazla güvendiğimi fark ettim."

"[Eğitime katılan ve bana bağlı çalışan yönetici] sadece sorunları ve engelleri değil, aynı zamanda bu sorun ve engellere yönelik çözüm önerilerini belirlemek için de inisiyatif alıyor.

"Personelinin ihtiyaçlarını dinlemek ve bunları eyleme geçirilebilir adımlarla dikkatime sunmak konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor."

"[Eğitime katılan ve bana bağlı çalışan yönetici] daima anlamak için dinliyor, hedefler belirliyor; takip ediyor ve personelini katkıda bulunmaya cesaretlendirerek bu katkıları fark ediyor."

"[Eğitime katılan ve bana bağlı çalışan yönetici] bir çalışanını gelişim ve ilerleme için hedefler belirlemesi konusunda destekledi. Hedefler düzenli olarak gözden geçiriliyor, güncelleniyor ve değerlendiriliyor."

"İletişim her açıdan daha iyi oldu. Benimle daha fazla iletişim kuruyor ve yardım istiyorlar. Personelleriyle olan ilişkilerini geliştirdiler."

The Advanced Leadership programına katılanlardan gelen yorumlar arasında şunlar yer almaktadır:

"Ekibimle daha fazla bağ kurmama, en iyi şekilde başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları unsurları ve gereksinimlerini nasıl sağlayabileceğimi daha iyi anlamama yardımcı oldu."

"Öğrenme deneyimini tamamladıktan sonra daha fazla bağlı çalışanı kapsayan yeni bir role terfi ettim. Sorumlu olduğum her personelin kendi yönlendirme ve destek ihtiyaçları var. Liderlik stilimi uyumlu hale getirebilmek, her biriyle olan ilişkimi ve başarımı büyük ölçüde etkiledi."

"Ekip üyelerimin karşısına çıkma şeklimi geliştirdi ve bu da onların performansını artırdı."

"Bağlı çalışanlarımdan biriyle teşhis ve uyum konusunda uygulama yaptıktan sonra, iş takibinde ve görevlerini zamanında tamamlama konusunda bir gelişme olduğunu fark ettim."

The Advanced Leadership programına katılanların bağlı çalışanlarının yorumları arasında şunlar yer almaktadır:

"Daha uyumlu olmaya ve diğer bakış açılarını dinlemeye istekli olduğunu fark ettim."

"Bizimle konuşurken tüm koşullarımızı dikkate aldığını ve bize karşı çok esnek olduğunu hissediyorum. En iyi nasıl çalıştığımızı anlıyor ve bize güveniyor, bu da bir şef olarak onunla aramızdaki iş ilişkisi için çok iyi."

"Sizi önemseyen biriyle çalıştığınızda, elinizden gelen en iyi performansı göstermek istiyorsunuz."

"Kendimi eskisinden daha motive hissetmemi sağlıyor, benimle daha uyumlu olmaları kendimi daha fazla takımda hissetmemi sağlıyor."

"Paylaştığımız sürekli iletişim sayesinde görevlerimi daha tutarlı bir şekilde tamamlayabiliyorum."
Etkile Bülten

14.05.2024

Günümüzde en iyi liderlerin ortak özellikleri neler?

Blanchard'ın SLII® liderlik gelişim programının yeni, bir günlük tasarımında, eğitmenler En iyi Lider / En Kötü Lider Uygulaması ile başlıyor. Blanchard güven çalışmaları lideri Randy Conley’e göre bu uygulama, insanların, hem başarılı hem başarısız liderlikle ilgili kendi deneyimlerini, modelimizle ilişkilendirmeleri açısından harika bir yöntem.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

captcha

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası