CSG

CSG'de İş Akışında Öğrenme

CSG'de yetenek ve öğrenmeden sorumlu üst düzey yönetici Natalie Wolfson, "İçeride terfi oranımızı artırmak ve açık pozisyonları doldurmak için potansiyel liderlerden oluşan bir yetenek havuzu oluşturmak istedik," diye açıklıyor. "Dışarıdan yeni liderler işe almak ve onları hızlı bir şekilde hazırlamak maliyetli ve zordur. Orta kademe liderlik pozisyonlarındaki yüksek potansiyelli kişileri yetiştirmeye odaklanmıştık ancak daha kapsayıcı olmak ve ilk kademe liderlerini de içerecek şekilde erişimimizi genişletmek istiyorduk.”

Yeni roller üstlenmeleri için liderleri hazırlamaya yönelik planlama yaparken Wolfson ve ekibi, liderlerin her bir kademede karşılaştığı o kademeye özgü zorlukları tanımladı. “En üst kademedeki liderlerin büyümeyi hızlandırabilmesi, duyguları yönetebilmesi ve direnç gösterebilmesi gerekiyor. İnsanlara liderlik etmek ilk kademe liderler için ise yeni bir şey. Dolayısıyla da performansı yönetmenin, sanal bir ortamda liderlik etmenin, empati ve kişisel farkındalık sergilemenin esaslarını anlamaları gerekiyor,” diyor Wolfson. "550 ilk kademe liderimiz var ve onları geliştirmeye odaklanmanın işimiz üzerinde büyük ve olumlu bir etkisi olacağını biliyorduk."

CSG’de, çalışanları kendi gelişimlerini sahiplenmeye teşvik eden bir kültür mevcuttur. Bu stratejiyi desteklemek için de bir çalışanın ihtiyaç duyduğu dijital içeriğe her an erişebilmesini sağlıyorlar. Wolfson, "İş akışında gerçekleşebilecek kendi kendine öğrenmeyi destekliyoruz ve içeriği birkaç platformda kullanıma sunuyoruz. Liderlik gelişimi eğitimlerine ev sahipliği yapmak için Degreed'i kullanıyoruz, bu nedenle The Ken Blanchard Companies® içeriğinin de Degreed'de mevcut olduğunu öğrenmek beni heyecanlandırdı. Bu bize, dünyanın her yerinde ve farklı kademedeki liderlere ulaşma imkanı sunacaktı. İlk kademe liderleri için beceri geliştirme yolları oluşturmak üzere Blanchard®'dan özel içerikler de seçtik. Biz bu yolculuğa İlk Kademe Liderleri İçin Parlayan Liderlik Etkisi adını veriyoruz. Degreed’de öğrenme yolculukları oluşturmak, öğrenme deneyimini sadeleştiriyor ve grupların hepsinin aynı becerileri öğrenmeye odaklanmasını sağlıyor. Bu yolculuklar olmadan, katılımcılar farklı konu başlıklarına dağılabilirler. Öğrenileceklerin tutarlı olmasına odaklanmak istedik. Ayrıca ilk kademe liderlerin başarılı olması için kritik olarak tanımladığımız becerileri ele aldığımızdan emin olmak istedik,” diyor.

İlk Kademe Liderleri için Parlayan Liderlik Etkisi yolculuğu, gruplara her iki haftada bir yeni bir içerik olmak üzere toplamda 18 haftalık bir deneyim olarak sunuluyor. İlk hafta katılımcılar, içeriği öğrenmek için kendi hızlarında ilerledikleri bir dijital süreçten geçiyorlar. Yeni becerileri uygulamak ve geribildirim almak için ikinci hafta 2 saatlik canlı bir oturum için bir araya geliyorlar. Yolculuğun tamamlanmasının ardından, içeriklerden oluşan bir kütüphaneye erişim sağlanıyor. Öğrenmenin kalıcı olması için üç ayda bir takip tazeleme oturumları gerçekleştiriliyor ve her biri belirli bir beceriye odaklanıyor.

Öğrenme Yolculuğu

İlk Kademe Liderleri için Parlayan Liderlik Etkisi programı Güven Oluşturma, Hizmetkâr Liderliğin Temelleri, Kapsayıcı Liderlik, Kişisel Liderlik, Yeni Yöneticiler için Temel Beceriler, Değişimde İnsanlara Liderlik Etmek, Görüşme Kapasitesi, Koçluğun Temelleri, Uzaktan Liderlik, SLII® ve Liderlik-Kar Zinciri gibi çeşitli programlardan bölümler içeriyor.

Güven Oluşturma, takım üyeleri ve meslektaşları arasında nasıl güven inşa edileceğini ve sarsıldığında nasıl onarılacağını öğretir. Katılımcılar, davranışlarının nasıl güven oluşturduğunu veya nasıl sarstığını öğrenir ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için dikkat edilmesi gereken unsurları belirler.

Hizmetkâr Liderliğin Temelleri eğitimi, hizmetkâr bir lider olmak için gereken zihniyeti ve becerileri öğretir. Katılımcılar, çalışanlarıyla nasıl aktif bir şekilde ortaklık kuracaklarını öğrenirler. Onların en üst düzeyde performans göstermesine yardım etmek için nasıl hesap verebilirlik duygusuyla hareket edeceklerini anlarlar.

Kapsayıcı Liderlik modülü, liderlerin çeşitliliği, eşitliği ve katılımı teşvik eden bir zihniyet geliştirmelerine yardımcı olur. Katılımcılara, çalışma ortamlarına katılımın bilgili ve aktif savunucuları olma sürecini öğretir.

Kişisel Liderlik programı, katılımcılara proaktif bir şekilde varsayılan sınırlamalarını aşmayı ve güç noktalarını harekete geçirerek sorumluluğu üstlenmenin önemini öğretir. Başkalarına liderlik edebilmek için kendilerine nasıl liderlik edeceklerini öğrenirler.

Yeni Yöneticiler için Temel Beceriler, liderlerin bağlı çalışanları ile yürütebilmesi için gereken dört temel görüşmeyi sunar: hedef belirleme görüşmesi, iyi yapılmış bir iş için takdir görüşmesi, gerektiğinde performansı düzeltmek için yeniden yönlendirme görüşmesi ve çalışanlarla projeyi kutlamak ve çıkarılan derslerin üzerinden geçmek için toparlama görüşmesi. Bu program aynı zamanda dört iletişim becerisi sunar: Öğrenmek İçin Dinle, Sorarak Keşfettir, Bakış Açını Anlat ve Güvenini İfade Et.

Değişimde İnsanlara Liderlik Etmek, liderlere, çalışanlarının değişimle ilgili sorularını ve endişelerini nasıl belirleyeceklerini ve ele alıp çözeceklerini öğretir. Böylece çalışanların değişime katılımı ve bağlılığı artar. Katılımcılar, beş endişe aşamasını ve her takım üyesinin içinde bulunduğu aşamayı yüksek katılım stratejileriyle nasıl ele alacaklarını öğrenirler. Programın çok başarılı bir özelliği, liderlere her aşamada çalışanlarıyla özel, anlamlı görüşmeler yapmayı öğretmesidir. Böylece bireysel sorunları ele alabilir ve değişim girişimlerini destekleyebilirler.
SLII®, nasıl güçlü hedef belirleyeceklerini, belirli görevlerde ilerlerken her bir takım üyesine doğru miktarda destek ve yönlendirmeyi nasıl sağlayacaklarını ve nasıl etkili geribildirim vereceklerini öğretir. Liderlerin ortak bir liderlik dili kullanarak verimli görüşmeler yapmasına ve böylece çalışanların hedeflerine ulaşmak için yetkilendirilmesine yardım eder.

Uzaktan Liderlik (Sanal Liderlik), özenli ve düşünceli olmak, uzaktan çalışan kişileri desteklemek ve uzaktan çalışan bir takımın performans ve gelişimini hızlandırmak için teknikler sunar. Katılımcılar, kurdukları bağlarını nasıl koruyacaklarını ve çalışanlarının verimlilik ve üretkenliğini nasıl artıracaklarını öğrenirler.

Koçluğun Temelleri modülü, liderlere, çalışanlarının gelişimini ve performansını hızlandıracak bir koçluk süreci sunar. Güven ve olumlu ilişkiler kurmak için bağ kurmayı, hedefleri net bir şekilde belirlemek için odaklanmayı, iş birliği yapmak için harekete geçirmeyi ve eylem planı ile hesap verebilirliği görüşmek için gözden geçirmeyi öğrenirler. Yeni Yöneticiler için Temel Beceriler eğitiminin de parçası olan aynı dinleme becerilerine odaklanırlar. Böylece bu becerilerin de önemi pekiştirilmiş olur.

Görüşme Kapasitesi modülünde katılımcılar, zorlu konular veya çatışmalar ortaya çıktığında yapıcı, öğrenme odaklı diyalog kurmayı öğrenirler. Bu programdaki beceriler, liderlerin yüksek baskı altında bile bilinçli kararlar almasına ve en iyi çözümleri bulmasına yardımcı olur. Zorlu değişimleri, yeniliğe yön veren öğrenme fırsatlarına dönüştürebilirler.

Son modül, Blanchard tarafından yürütülen ve Liderlik Kar-Zarar Zinciri başlıklı makalede sunulan araştırmaya dayanmaktadır. Stratejik ve operasyonel liderlik ile etkili liderliğin ve uzun vadeli kurumsal başarının önemi arasındaki bağlantıyı inceler.

Öğrenilenleri Kalıcı Hale Getirme

Takip tazeleme oturumları üç ayda bir yapılır. Wolfson, “Eğitimi tamamlayan kişileri, karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları paylaşması için bir araya getiriyoruz. Her seferinde kritik bir beceri alanına odaklanıyorlar. Üst kademeden liderler, liderlikle ilgili kilometre taşlarımıza dair hikâyeler paylaşmak, bu kilometre taşlarının neden önemli olduğunu ve CSG'de ne tür bir liderliğin başarıyla yürürlükte olduğunu anlatmak için bu oturumlara katılıyorlar. İnsanları daha geniş düşünmeye teşvik ediyor ve ilham veriyorlar,” diyor.

CSG ayrıca, şirketteki tüm direktörlere ve daha üst düzey yöneticilere açık olan Çıtayı Yükselt (Level Up) adlı bir program başlattı.

Webinarlarda; dayanıklılık, zorlu görüşmeler nasıl gerçekleştirilir veya duygusal zekâ gibi konularda sunum yapan bir konuşmacı yer alıyor. Bunları, katılımcıların öğrendiklerini tartışabilmeleri için bir eş düzey koçluğu oturumu izliyor. Wolfson, "Çıtayı Yükselt oturumlarının ne kadar popüler olduğunu görünce inanılmaz şaşırdım. Ben sormadan bile devamlı olumlu geribildirimler veriyorlar, bu nedenle insanların bu öğrenme deneyimini değerli ve anlamlı bulduğunu biliyorum," diyor.

CSG'de sürdürülebilirliğin önemli bir kısmı strateji ve veri toplamaya bağlıdır. Wolfson, "Öğrenme yolculuklarımızı, çalışanları elde tutma ve şirket içi terfi oranlarını artırmaya yönelik hedeflerimizi destekleyecek şekilde oluşturduk. Gelişme görüyoruz, bu yüzden verilere bakmaya ve liderlik gelişimi için çevik bir yaklaşım uygulamaya devam edeceğiz. Gelişimlerinin herhangi bir aşamasında onlara destek olabilmek için sürekli olarak değişecek ve uyum sağlayacağız,” diyor.
 
 

Etkile Bülten

14.03.2024

İnovasyon ve Değişim için Yüksek Katılımlı Bir Yaklaşım Kullanın

İnovasyon ve değişim bugünlerde gündemde olan konular. Dünyanın dört bir yanından liderler, günümüzün çalışma ortamına ayak uydurmak için daha fazla çevikliğin gerekli olduğunu kabul ediyor. Ancak Blanchard®'dan Britney Cole ve Judd Hoekstra, bunun seçkin birkaç çalışanın görevi olmaktan çıkması gerektiğini söylüyor.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası