Special Olympics

Special Olympics'te Kapsayıcı Liderlik Anlayışı Oluşturmak

Special Olympics'in liderlik yaklaşımı, kişisel ve kültürel değişimi teşvik etmeye odaklanmaktadır. 

Special Olympics çalışanlarına yönelik öğrenme ve gelişim stratejisi, liderlerin kapsayıcı bir liderlik yaklaşımı geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Bu nedenle strateji kapsayıcı olmalarını sağlayacak becerileri ve pratik araçları kullanmalarına yardımcı olmak üzere şekillendirilmiştir. Strateji aynı zamanda sporcuların da liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Böylece onların hemen, toplum içinde ve iş yerinde geleceğin liderleri olma fırsatını vermeyi de hedeflemektedir.

Special Olympics liderlik ve organizasyonel gelişim direktörü Svetlana Fenichel, "Special Olympics'te liderlerimize temel liderlik becerilerini kazandırmak için uzun yıllardır Blanchard'dan SLII®, Güven Oluşturma ve Kişisel Liderlik eğitimleri veriyoruz," diyor. "Nihai hedefimiz, insanların içindeki liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak. Birlikte çalıştığımız tüm Blanchard içerikleri kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik göz önünde bulundurularak tasarlandığı için hedeflerimizle mükemmel bir şekilde örtüşüyor."

Bu hedefi desteklemek ve hareketi daha da genişletmek için Special Olympics, yakın zamanda düzenlenen 2023 Dünya Spor Kongresi'nde liderlik eğitimi vermek üzere Blanchard ile iş birliğine gitti. Dünya Spor Kongresi, yedi Special Olympics bölgesinden sporcu liderlerinin, Special Olympics ülke programlarında, yerel topluluklarında ve iş yerlerinde liderlik rolleri üstlenirken liderlik becerilerini geliştirmeleri için oluşturulmuş bir platformdur. Kongre'nin "Birlikte Liderlik Etmek" teması, Special Olympics hareketi içinde ve dışında zihinsel ve gelişimsel engelli (IDD) olan ve olmayan kişilerin toplumun her alanında birlikte liderlik edecekleri bir toplum yaratma hedefini yansıtmaktadır.

Dünya Spor Kongresi'ne katılan sporcu liderleri (gelişimsel engelli sporcu), Special Olympics Uluslararası Yönetim Kurulu'na geribildirimde bulunarak, rehberlik ederek ve fikirler önererek bölgelerindeki sporcuları temsil etmede kilit bir rol oynuyorlar. Kendi topluluklarında sporcuları işe almak ve Special Olympics engelli bireylere sunabileceği faydaları öğretmek için öğretmenler ve ailelerle çalışıyorlar. Farkındalık yaratmaya ve insanları eğitmeye yönelik bu tür bir faaliyet ise liderlik becerileri gerektiriyor. Fenichel, "Dünya Spor Kongresi'nde sporcu liderlerimize liderlik eğitimi sunmak için Blanchard ile iş birliği yapmaktan heyecan duyduk. Çok iyi karşılanan ilgi çekici bir program hazırladılar," diyor.

Eğitimi başlatmak üzere Blanchard çözüm mimarlarından Peter Brent, sınırlayıcı inançlar kavramını tanıtmak üzere bir açılış konuşması yaptı. Hem engelli hem de engelli olmayan kişilerin, kısıtlayıcı inançlarının onları hedeflerine ulaşmalarını nasıl engelleyebileceğini, ancak zihniyetlerini değiştirerek ve yeni beceriler öğrenerek bu kısıtlayıcı inançların üstesinden gelebileceklerini açıkladı. Açılış konuşması, Blanchard'ın "Öğrenciler için Kişisel Liderlik" programını tanıtarak, katılımcıların eğitime hazırlanmasına yardımcı oldu. Program katılımcılara varsayılan sınırlamalarını nasıl aşacaklarını, daha proaktif olmayı ve güç noktalarını nasıl anlayacaklarını öğretiyor.

Eğitim sırasında sporcu liderleri ve mentorları, güçlü yönlerini belirlemeyi ve kendi başarılarının kontrolünü ele almayı öğrendiler. Fenichel, "Katılımcılar sınırlayıcı inançları aşmayı ve bu inançların kendilerini engellediği anları nasıl fark edeceklerini anladılar," diyor. "Ardından daha başarılı olmak için bu inançların üstesinden nasıl geleceklerini öğrendiler. Bu eğitim ile kazandıkları beceriler insanları güçlendirdi."

Bir sporcunun dediği gibi: 'Güle güle konfor alanı, merhaba fırsatlar ve gelişim'. Yeni kavramları benimsediklerini görmek heyecan vericiydi."

Memnuniyet anketinin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 95'i eğitimi mükemmel ya da iyi olarak değerlendirdi. Bu, Dünya Spor Kongresi oturumları arasında alınan en yüksek puan oldu.

IDD'li Kişilerin Gereksinimlerini Karşılamak

İş Yerine Hazırlık ve Kapsayıcılık Müdürü Natalie Newell, "IDD'li kişilerin genellikle liderlik eğitiminden dışlandığını vurgulamak önemli," diyor. "Kimin lider olup olamayacağı konusunda önyargılar var. IDD'li kişiler göz ardı edilebiliyor ve bu da onları toplum dışına itiyor. Special Olympics'te engelli olsun olmasın tüm bireylerin liderlik yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Dünya Spor Kongresi'nde Öğrenciler için Kişisel Liderlik eğitimini sunmak üzere Blanchard ile ortaklık yapmak, liderlik eğitimine her zaman erişimi olmayan bir grup insana eğitim vermemize yardımcı oldu. Yetiştirdiğimiz kişiler yeni becerilerini kendi toplumlarında kullanarak kapsayıcı liderlik mesajını paylaşmaya devam edecekler."

Fenichel de aynı fikirde. "Sporcu liderlerimiz dünyada cesaret ve hesap verebilirliği öğreten kişilerdir. Onlar daha kapsayıcı toplumlar inşa ediyorlar. Biz onlara sadece işlerini biraz daha kolaylaştıracak bazı beceriler öğrettik."

Kişisel Liderlik Konusuna Daha Yakından Bakalım

 

Blanchard'ın Kişisel Liderlik programı, insanların gelecekteki başarılarının kontrolünü ele almalarına yardımcı olacak zihniyet ve becerileri öğretir. Kişisel lider olmak için zihniyetin üç bileşeni ve uygulanması gereken üç beceri vardır. Bu zihniyet ve beceriler hem Kişisel Liderlik hem de Öğrenciler için Kişisel Liderlik programlarında öğretilmektedir.

 

Kişisel Liderin Zihniyeti

 

Kişisel liderlik zihniyetinin ilk bileşeni, varsayılan sınırlamaları aşma becerisidir. Varsayılan sınırlama, geçmiş deneyimlere dayanarak yeni deneyimleri frenleyen bir inançtır. Örneğin, Stephen Hawking, ağır fiziksel engellerin kariyerini sınırlayacağı yönündeki geleneksel düşünceyi, yani varsayılan sınırlamayı aştığında, tarihin en ünlü fizikçilerinden biri haline gelebilmiştir.

 

Kişisel liderlik zihniyetinin ikinci bileşeni, güç noktalarını harekete geçirme becerisidir:

  • Mevki Gücü—bütçe oluşturma ve personelle ilgili kararlar alma yetkisine sahip olmak
  • Görev Gücü—bir işin veya görevin nasıl yerine getirileceğini etkileme becerisi
  • Kişisel Güç—hedefler üzerinde çalışırken avantaj sağlayan kişisel özelliklere sahip olmak
  • İlişki Gücü—güce sahip kişilerle bağlantılı veya dost olmak
  • Bilgi Gücü—deneyim ve uzmanlık

 

Kişisel liderlik zihniyetinin üçüncü bileşeni proaktif olma becerisidir. Kişisel liderler her zaman ne yapmaları gerektiğinin söylenmesini beklemezler; başarılı olmak için ihtiyaç duydukları şeyi elde etmekten kendilerini sorumlu tutarlar. Kendi başlarına düşünürler ve departmanlarında ve üstlendikleri görevlerde gidişatı iyileştirmek için önerilerde bulunurlar.

Kişisel Liderin Becerileri

 

Kişisel liderlik becerilerinin ilki hedef belirleme becerisidir. Kişisel liderler hedeflerin açık, motive edici, erişilebilir, konuyla ilgili ve takip edilebilir olduğundan emin olmak için öncülük ederler. Eğer bir hedef açık değilse, açıklığa kavuşturulmasını isterler. Bir hedef erişilebilir veya konuyla ilgili değilse, bunu daha adil bir erişilebilirliğe kavuşturmak, kendi kapasiteleri dâhilinde gerçekleştirmek ve şirketin belirlediği kriterlerle bağlantılı hale getirmek için müzakere ederler.

Kişisel liderlik becerilerinin bu ikinci bileşeni, insanların kendi gelişim düzeylerini, yani bir hedefe veya göreve ulaşmak için mevcut yeterlilik ve bağlılık düzeylerini teşhis etmeyi öğrenmelerini gerektirir. İnsanlar belirli bir görevi yerine getirmek veya belirli bir sorunu çözmek için gerekli araçlara, becerilere ve yetkinliğe sahip olmadıklarına inanıyorlarsa, yönlendirme istemeleri gerekir. Mesela birinin onlara nasıl yapılacağını göstermesini isteyebilirler. İnsanlar kendilerinden şüphe duyuyor ve işi yapma konusundaki kararlılıklarından tereddüt ediyorlarsa, destek istemeleri gerekir. Örneğin, birinin onları dinlemesi ve problem çözmelerini kolaylaştırmasını isteyebilirler.

Kişisel liderlik becerilerinin üçüncü bileşeni, ihtiyaçlarına uygun bir liderlik stili elde etme becerisidir. Belirli bir hedefe yönelik yeterlilik ve bağlılıklarını teşhis ettikten sonra, kişisel liderlerin proaktif bir şekilde hedefte ilerleme kaydetmek için ihtiyaç duydukları yönlendirme (rehberlik ve netlik sağlama) ve desteği (dinleme ve problem çözmeyi kolaylaştırma) istemeleri gerekir. Onlar için lider, ihtiyaç duydukları yönlendirme ve desteği ihtiyaç duydukları anda kendilerine sağlayabilecek kişidir. Bunun bilinciyle hareket ederek etkili birer kişisel lider olurlar.

Etkile Bülten

14.03.2024

İnovasyon ve Değişim için Yüksek Katılımlı Bir Yaklaşım Kullanın

İnovasyon ve değişim bugünlerde gündemde olan konular. Dünyanın dört bir yanından liderler, günümüzün çalışma ortamına ayak uydurmak için daha fazla çevikliğin gerekli olduğunu kabul ediyor. Ancak Blanchard®'dan Britney Cole ve Judd Hoekstra, bunun seçkin birkaç çalışanın görevi olmaktan çıkması gerektiğini söylüyor.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası