Thenamaris

Thenamaris (Gemi Yönetimi), tankerler, dökme yük gemileri konteynır gemileri, LNG ve LPG taşıma gemilerinden oluşan yüksek özellikli modern açık deniz gemileri ile global gemi yönetimi şirketidir. Şirketin merkezi Atina, Yunanistan’dadır. Şirket liderleri, kurumu büyütmek ve farklı alanlara yönelmek istemekteydi. Bu stratejik amaç doğrultusunda başarmak istedikleri dönüşümü desteklemek için kapsamlı bir plan hazırladılar. Son 10 yılda, 40 gemi ve 140 çalışandan oluşan filo, 93 gemi ve 300 çalışana çıktığında, üst yönetim şirketin gelecekteki başarısında güçlü liderlerin ne kadar önemli bir rol oynayacağını fark etti. Dolayısıyla, kurumun güven içinde ve kâr ederek büyümesi ve farklı alanlara yönelmesini yönetirken ihtiyaç duyacakları becerileri liderlere kazandırmanın önemini anladılar.

Stratejik büyümenin ve farklı alanlara yönelmenin başında, oluşturmaları gereken departmanları ve nasıl işleyeceklerini belirlediler. İK Müdürü Tina Moutzouri, “Hedeflediğimiz dönüşümün ihtiyaç duyduğu proje yönetimini idare etmesi için bir planlama departmanı kurduk,” diyor. “Tam kapasite işleyen bir İK departmanına, finans departmanına ve bilgi teknolojilerinde hatırı sayılır bir yatırıma ihtiyaç duyduğumuzu da anladık. Başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek için doğru insanlara, doğru işleyişe, süreçlere, sistemlere ve analize sahip olmalıydık. Bu nedenle, işleyişin iyi bir şekilde sağlanabilmesi için birçok yeni rol yarattık.”

Bir zamanlar tüm yöneticilerin CEO’ya raporladığı daha yatay bir organizasyonken, şimdi üst düzey yönetim takımının altında çalışan farklı yönetim kademelerinden oluşan bir yapıya evrildik. Üst düzey yöneticilerden oluşan yönetim takımı ise CEO’ya raporlama yapıyor. Moutzouri, “Yeni yönetim rollerinin yanı sıra, yeni performans ve gelişim süreçleri de geliştirdik. Şimdiye kadar, ofis personeli, spesifik yıllık hedefleri açıkça yazmamış, bu hedefler hakkında hiç performans değerlendirmesinden geçmemiş veya yapılandırılmış bir geribildirim almamıştı. The Ken Blanchard Companies® ile işbirliği yaptık. Hem yüksek performanslı bir kurum kültürü yaratırken hem de (takım üyelerinin performansı ve gelişimi de dahil olmak üzere) başkalarını yönetirken ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak için tüm çalışanlarımıza yardım ettik,” diyor. Thenamaris, SLII®’yu hem deniz hem kıyı personeline vermek için Blanchard Yunanistan’ın yönetici ortağı Spiros Paolinelis ile çalıştı. “SLII®, yöneticilerin çalışanlarına hedef belirlemesi ve geribildirim sağlaması için bir çerçeve sunuyor. Görüşmelerin bir yandan etkin olması, diğer yandan daha az duygusal olması için ortak bir dil sağlıyor. Yapılandırılmış geribildirim görüşmeleri yapmak şirketimizdekiler için yeni. SLII® Modeli’nin kolay anlaşılır ve uygulanır olması bize yardımcı oldu.”

SLII® eğitimleri yılda birkaç kez sınıf içinde veriliyor. İşletme stratejileriyle uyumlu, spesifik hedefler belirlemeleri için yöneticilere çalışanları ile nasıl birlikte çalışacakları öğretiliyor. Hedefler üzerinde anlaşmaya varıldığında, yöneticiler çalışanlarına hedeflerini gerçekleştirmeleri için yardım edebiliyorlar. Bunun için her bir çalışanın her bir hedefteki gelişim düzeyini değerlendiriyor ve önermeleri gereken yönlendirme ve destek miktarına karar veriyorlar.

Öğrenmeye Devam
SLII®’nun başarılı bir şekilde verilmesinin ve kurum içinde benimsenmesinin ardından Moutzouri ve ekibi, öğrenme yolculuğuna devam etmek istediler. Yönetim takımlarının tam anlamıyla donatılmış olmasını istedikleri için Blanchard’ın Optimal Motivasyon, Güven Oluşturma, Kişisel Liderlik, Takım Liderliği, Koçluk gibi diğer programlarını da müfredata eklediler. 

“Optimal Motivasyon, çalışanlarımız için çok derin ve oldukça dönüştürücü bir eğitimdi. İnsanların içtenlikle açıldıklarını gördük. Bence daha üretken görüşmeler yapmamıza yardım etti, çünkü insanlar tüm takım tarafından ele alınabilecek meseleleri gündeme getirmek konusunda daha rahatlar.”

Güven Oluşturma programı, saygıya dayalı ilişkilerin kurulmasında güvenin önemini anlatıyor. “Bu eğitimin en harika tarafı şu: İnsanlar; belirli davranışların güven yarattığını, bazı davranışların da güven sarstığını öğreniyorlar. İş arkadaşları ile nasıl güven oluşturacaklarını ve sarsılan güveni nasıl tamir edeceklerini öğreniyorlar.”

Kişisel Liderlik, şirketin eğitim müfredatının bir diğer parçası. Moutzouri, “Bu hızlı büyüme sonucu, insanların kendi gelişimleri ile ilgili hesap verebilir olması gerekiyordu. Kişisel Liderlik programı insanların ihtiyaçlarının karşılanması için sorumluluğu nasıl üstleneceklerini anlamalarına yardım ediyor. İnsanların, bir şeye ihtiyaç duyduklarında, bunu istemeleri gerekebileceğini bilmelerini istiyoruz. Ayrıca, bir şeyin değişmesi gerektiğini görüyorlarsa, öne çıkıp yardım etmeliler,” diyor.Odaklanılan bir başka alan takım gelişimi. “Bireylerin beceri kazanması için yardım ettik, ancak insanlara takım olarak daha etkin çalışmaları için de destek olmalıydık. Takım Kuralları sürecini takımların birlikte nasıl çalışacaklarına ilişkin ana esasları belirlemeleri için kullandık. Amacı, hedefleri ve sorumlulukları ve grubun nasıl davranacağına ilişkin normları belirlediler. Birlikte nasıl çalışacaklarına açıkça karar verdiler.” Moutzouri, her Mayıs şirketin takım kuralları haftası düzenlediğini söylüyor. Burada her takım kendi kuralları üzerine düşünüp onları tazeliyor. Bu zorunlu bir görev değil; yaratıcı olmak, harcanan zamana anlam kazandırmak için istenen bir şey.  Bazı takımlar basit bir görüşme yaparken, bazıları tüm günlerini birlikte nasıl çalıştıklarını yeniden değerlendirmek ve bu konuda iyileştirmeler yapmakla geçiriyorlar.Öğrenmeyi Kalıcı Hale Getirme

Moutzouri üst yönetimin SLII® ile nasıl bağ kurduğunu anlatmaktan mutluluk duyuyor. “İnsanlar edindikleri becerileri benimsediklerinde ve bu becerileri iş başında kullandıklarında öğrenmeyi kalıcı hale getirmek kolay. SLII® Modeli liderliğin her kademesinde işe yarıyor. İlk kademe yöneticiler üst yönetimin de aynı dili kullandığını gördüklerinde veya duyduklarında, bu bizim kültürümüzün bir parçası haline geldi.” Moutzouri bu desteğin programın başarısı için kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Moutzouri, eğitmenin müşteriyi ve eğitim verilecek kitleyi anlamasının da ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. “Çalışanlarımız, teknik olmayan becerilere ilişkin eğitimlere pek alışkın değillerdi. Bu yüzden öğrenenlerin saygısını kazanmış bir eğitmen ile eğitimleri gerçekleştirmek çok önemliydi. Paolinelis, şirketimizi ve sıkıntı duyduğumuz noktaları iyice anlamıştı. Dolayısıyla, katılımcılarla rahatça bağ kurdu.”

Modelin Sürpriz Kullanımı
Thenamaris’in, kıyı personeline sunmadan önce, SLII®’yu gemilerde başlattığını belirtmekte fayda var.  Yunanistan, Bulgaristan ve Filipinler’deki üst yönetim için eğitim, 2013’de başladı. Şirketin, kültürüne SLII®’yu yerleştirmeye karar vermesinden sonra, ilk eğitimler verildi. Hemen sonrasında Marin Personeli bölümünden üç Yunan ve üç Filipinli ofis çalışanı, Blanchard’ın eğitmen eğitimi programına katıldı. İç eğitmenler yetiştirmek de stratejik bir karardı. Bu eğitmenler kültür değişimi yaratmak için anahtardı. SLII® eğitimlerinde tetiklenen, gemi ve kıyı personelinin yaşadığı gerçek durumlara odaklanan konuşmaları yönettiler. Marin Personeli Performans ve Gelişim Şefi, Yannos Koudounas, “Geçtiğimiz altı yılda SLII® eğitimlerinin liderlik ve performans gelişimi üzerine yapılan görüşmeler için katalizör olduğunu gözlemledik,” diyor. “SLII®’yu ofis çalışanlarına da sunduktan sonra, ortak bir dile sahip olma vizyonu gerçeğe dönüştü.” SLII®, 3000 gemiciden oluşan bir personeli yönetirken, gelişime yönelik görüşmelerin nitelik ve niceliğini artırmak için ortaya koyduğumuz çabaya destek oldu.
 
Denizdeki işgücü ve onların çalışma ortamının uzakta olması ile ilgili zorluklar vardı. Gelişim düzeyi teşhis edilecek kişiden binlerce kilometre uzakta olsa bile, liderin doğru teşhisi yapabilmesi için SLII® Gelişim Düzeyleri kavramları, şirketin Marin Performans ve Gelişim sistemine dâhil edildi. Koudounas, böylece geribildirim görüşmelerinin de “yeterlilik” ve “bağlılık” yolu ile ilerlediğini açıklıyor. Dolayısıyla, SLII® kavramları ve becerileri kurumda kullanılmaya devam edecek. Bundan sonra, Koudounas alt kademe gemicilerin SLII®’ya ilişkin anlayışını geliştirmeye odaklanıyor. Bu doğrultuda, Blanchard’ın e-öğrenme platformunu da sürece entegre etmeyi düşünüyor.

Güçlü takım çalışması, hem denizde hem karada, Thenamaris şirketinin tam kalbinde yer alıyor. Çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sadakatine çok önem veriyorlar. Liderlerin ve personelin geliştirdiği beceriler sadece kurumun değerlerini hayata geçirmekle kalmıyor, şirketin başarısının sürmesini de sağlıyor.
 

Etkile Bülten

14.03.2024

İnovasyon ve Değişim için Yüksek Katılımlı Bir Yaklaşım Kullanın

İnovasyon ve değişim bugünlerde gündemde olan konular. Dünyanın dört bir yanından liderler, günümüzün çalışma ortamına ayak uydurmak için daha fazla çevikliğin gerekli olduğunu kabul ediyor. Ancak Blanchard®'dan Britney Cole ve Judd Hoekstra, bunun seçkin birkaç çalışanın görevi olmaktan çıkması gerektiğini söylüyor.

Devamı

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası