Güven Oluşturma

Güçlü liderlik, güven üzerine inşa edilmiş bir iş yeri kültürüyle başlar

Güven her ilişkinin temelidir ve özellikle de iş yerinde hayati öneme sahiptir. Aslında çalışan devrini en çok etkileyen faktörlerden biri, çalışan ile yöneticinin güvene dayalı bir ilişkiye sahip olup olmamasıdır. Güven Oluşturma programımız; yöneticilerinize, katılımı, yaratıcılığı ve bağlılığı artırmak için onlarla güven oluşturmayı öğretir.

Bizimle İletişime Geçin

Güvenin doğasında var olan elementleri anlamak ve geliştirmek

Güvenin her ilişkinin temeli olduğunu biliyoruz. Güven Oluşturma programımız, liderlerinize, iş yerinde çalışanlarıyla güvene dayalı ilişkiler kurmalarına ve sarsılan güveni tamir etmelerine yardım eder.

30 yılı aşkın süredir yürütülen araştırmalara dayanarak güven uzmanlarımız açık ve güçlü bir güven modeli yarattılar. Bu model, güven yaratan davranışlara odaklanarak tüm çalışanlar için ortak bir dil ve çerçeve sağlar.

Güven Oluşturma programımız ile bireyler, davranışlarının güven yaratmak ve güven zedelemek üzerindeki etkisini anlayabiliyor ve hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğini tanımlayabiliyorlar.

İhtiyaçlarınıza Göre Veriliş Alternatifleri

Güven Oluşturma programımızı, alanında uzman eğitmenlerimiz ile sınıf içi veya uzaktan canlı olarak sunabileceğimiz gibi kurum içi eğitmenlerinizi bu programı vermeleri için yetiştirebiliriz. Güven Oluşturma; daha uzun bir öğrenme yolculuğunun bir parçası veya katılımcıların kendi kendilerine ilerledikleri bir e-öğrenme modülü olarak da sunulabilir.

Bu program, güvenin doğasında mevcut olan elementleri, güven sarsan davranışları ve güveni tamir etmek için atılacak adımları öğreterek güvene dayalı bir iş ortamı yaratmayı teşvik eder.

HAZIRLIK — Katılımcılar güvenlerinin sarsıldığı ve güven sarstıkları iki ilişki üzerine iki form doldurarak eğitime gelirler.

ÖĞRENME VE UYGULAMA — İlgiyi canlı tutan tasarım katılımcıların yeni becerileri öğrenip uygulamaları için grup aktiviteleri, videolar ve interaktif çalışmalar ve alıştırmalar içermektedir.

  • · Güven Oluşturma Çerçevesi.
  • · Daha güvenilir davranışlar sergilemek için bir eylem planı oluşturma.
  • · Sarsılan güveni tamir etmek için üç adımlı bir süreç.
  • · Güven dolu görüşme planlama ve gerçekleştirme.

GERÇEK HAYATTA UYGULAMA VE UZMANLAŞMA — Güven Oluşturma programında öğrendikleri bilgileri pekiştirmeye yönelik araçlara, formlara ve dijital kaynaklara erişim sağlarlar.

Güven çalışan performansında en büyük etmendir

İnsanların %18'i yöneticilerine güvenmediğini ve %49'u da yöneticileri ile kötü bir iş ilişkisine sahip oldukları için işi bıraktığını söylüyor.1
Çalışanların %45'i işteki performanslarını etkileyen en büyük sorun olarak liderliğe duydukları güvensizliği göstermiştir.2


1. Workplace Insight, Half of people have quit job due to poor work relationship with boss.
2. Fast Company, Humor is such an important leadership trait we teach it at Stanford’s business school.

Bir Güven Zemini Yaratın

Takım üyeleriniz ve liderleriyle güven oluşturmaya odaklandığınızda başarılı bir şirket için temeli oluşturursunuz. İş birliği ve yaratıcılık yüksektir, daha çok risk alınır ve işletme stratejisi daha etkin bir şekilde yürütülür, bağlılık ve sadakat yüksektir.

Başarı Hikayesi

KİMYASAL

WD -40 Company

WD-40'ın iş yerinde güveni nasıl artırdığını; enerji dolu ve güçlendirilmiş bir çalışma ortamını nasıl oluşturduğunu öğrenin.

Başarı Hikayesini Okuyun

Başlamaya Hazır mısınız?

Çalışanlarınızı etkili bir şekilde yönetip geliştirmeleri için, liderlerinize ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmelerinde nasıl yardım edebileceğimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.

Bizimle İletişime Geçin

İlgili Kaynaklar

Tüm Kaynaklar

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz veya “Çerez Ayarları” seçeneği ile ayarları düzenleyebilirsiniz. Çerez Politikası